De overdracht bij de notaris duurt vaak niet lang: dit moet je weten

Elk notariskantoor mag zijn eigen tarieven bepalen. Het kan dan ook lonen om een paar offertes op te vragen en deze met elkaar te vergelijken. De koper mag voor de overdracht de notaris uitkiezen, hij betaalt de kosten hiervoor. Toch kunnen er voor een verkoper ook kosten bij komen kijken. Dit zijn de zogenaamde royementskosten voor het uitschrijven van de hypotheek uit het Kadaster.

Op de dag van de sleuteloverdracht zit de notaris klaar met een drietal officiële documenten die op ondertekening wachten: 1) de akte van levering, waarin het eigendom aan de koper wordt overgedragen, 2) de hypotheekakte, waarin staat dat de bank de koper een lening verstrekt met de woning als onderpand en 3) de akte van royement, die alleen van toepassing is als de verkoper de woning gefinancierd had met een hypotheek.

Tijdens het aan- en verkoopproces van een woning is ook de notaris een partij die je kunt raadplegen voor extra informatie of advies. De notaris is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld als er geen (aankoop)makelaar bij de (ver)koop betrokken is, kan het verstandig zijn om de notaris in te schakelen.

Wanneer je ongehuwd gaat samenwonen, ben je nog niet elkaars erfgenamen. Dit betekent dat bij het overlijden van je partner het huis niet vanzelfsprekend overgaat op jou. De erfgenamen van je partner worden van rechtswege eigenaar. Dit kunnen bijvoorbeeld ouders, een broer of zus zijn. Jij hebt dan geen recht om in het huis te blijven wonen. Met een samenlevingscontract en/of testament kun je afspraken vastleggen en ervoor zorgen dat alles goed geregeld is als jullie uit elkaar gaan of wanneer een van jullie komt te overlijden.

Meer vragen
Meer over de notaris