Naar de notaris voor de woning overdracht: stel jezelf deze vragen

Elk notariskantoor mag zijn eigen tarieven bepalen. Het kan dan ook lonen om een paar offertes op te vragen en deze met elkaar te vergelijken. De koper mag voor de overdracht de notaris uitkiezen, hij betaalt de kosten hiervoor. Toch kunnen er voor een verkoper ook kosten bij komen kijken. Dit zijn de zogenaamde royementskosten voor het uitschrijven van de hypotheek uit het Kadaster.
Op de dag van de sleuteloverdracht zit de notaris klaar met een drietal officiële documenten die op ondertekening wachten: 1) de akte van levering, waarin het eigendom aan de koper wordt overgedragen, 2) de hypotheekakte, waarin staat dat de bank de koper een lening verstrekt met de woning als onderpand en 3) de akte van royement, die alleen van toepassing is als de verkoper de woning gefinancierd had met een hypotheek.
Tijdens het aan- en verkoopproces van een woning is ook de notaris een partij die je kunt raadplegen voor extra informatie of advies. De notaris is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld als er geen (aankoop)makelaar bij de (ver)koop betrokken is, kan het verstandig zijn om de notaris in te schakelen.
De koopakte die je bij de makelaar hebt getekend, gaat naar de notaris. Die zal aan de hand hiervan een leveringsakte opmaken. Ook draagt hij zorg voor het opmaken van de hypotheekakte. Beide documenten worden getekend op de dag van de overdracht. Na het ondertekenen daarvan ben je officieel eigenaar van het huis.Koop je het huis samen met een partner en zijn jullie niet getrouwd of hebben jullie geen geregistreerd partnerschap? Houd er dan rekening mee dat jullie geen erfgenamen van elkaar zijn en het huis niet automatisch naar de ene partner gaat wanneer de andere partner komt te overlijden. Een testament kan dit ondervangen en regel je ook bij de notaris.
Meer vragen
Naar de notaris om een huis te (ver)kopen: verdiep je verder