vraag & antwoord

Zijn de overlijdensrisico- en opstalverzekering verplicht bij een hypotheek?


De overlijdensrisicoverzekering voorkomt financieel leed voor de nabestaanden

Bij het afsluiten van een hypotheek ontkom je er niet aan om over een overlijdensrisicoverzekering na te denken. Je wilt je nabestaanden immers niet met jouw hypotheekschuld van een paar ton achterlaten. Een overlijdensrisicoverzekering is niet altijd verplicht. Toch loont het te (laten) berekenen wat de gevolgen zijn voor het inkomen als jij of je partner overlijdt – ook al ben je nog jong.

Een overlijdensrisicoverzekering keert een bedrag uit bij het overlijden van de verzekerde vóór een bepaalde leeftijd. De hoogte van het bedrag hangt af van de afspraken die gemaakt zijn met de verzekeraar bij het afsluiten ervan. Als de verzekerde nog leeft op de einddatum van de verzekering vervalt de verzekering zonder dat er uitgekeerd wordt. Je verzekert dus het risico van overlijden op jonge leeftijd.De overlijdensrisicoverzekering wordt vaak gekoppeld aan een hypotheek om te voorkomen dat jouw nabestaanden het huis niet meer kunnen betalen en het moeten verkopen. Geldverstrekkers eisen deze verzekering soms als je de aankoop volledig of grotendeels betaalt met een hypotheek. Vaak ontstaat de verplichting voor het bedrag boven 80% van de woningwaarde.

Een rekenvoorbeeld

Je koopt een huis met een waarde van € 250.000 en je sluit een hypotheek af voor 100% van de waarde. De bank stelt een overlijdensrisicoverzekering verplicht als de hypotheek boven de 80% van de waarde van het huis uitkomt. In dit geval moet je dus een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.80% van € 250.000 is € 200.000. Voor het meerdere à € 50.000 moet je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.Als je minimaal € 50.000 eigen geld inbrengt, is de overlijdensrisicoverzekering niet verplicht. Of je kiest voor een bank die de verplichting niet stelt. Jouw hypotheekadviseur weet waar je terechtkunt.

Waarom stellen banken een overlijdensrisicoverzekering verplicht?

Bij overlijden van een van de huiseigenaren wordt de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering gebruikt voor het (gedeeltelijk) aflossen van de hypotheekschuld. De bank heeft daardoor een kleinere kans op betalingsproblemen bij de nabestaanden.

Waarom is de overlijdensrisicoverzekering belangrijk voor jou?

Koop je een huis samen met je partner? Met een overlijdensrisicoverzekering vang je het financiële leed van het overlijden op. Waarschijnlijk is het huis gekocht op twee inkomens. Bij overlijden van een van beiden valt een inkomen weg. Grote kans dat de partner de hypotheeklasten niet alleen kan dragen, dus is verkoop vaak onvermijdelijk als er niet goed verzekerd is.

tip  Samen een huis kopen? Denk dan meteen na over welke afspraken je vast wilt leggen. Vertel mij meer

Koop je alleen een huis? Ook dan kan een overlijdensrisicoverzekering belangrijk zijn. Na overlijden gaan jouw bezittingen en schulden over op jouw nabestaanden. Dat zijn een huwelijkspartner of partner via een geregistreerd partnerschap, en kinderen. Heb je geen partner of kinderen? Dan erven jouw ouders en broers en zussen gezamenlijk het huis en de hypotheek op het huis. In een testament kun je het anders regelen. Met een overlijdensrisicoverzekering kun je voorkomen dat je nabestaanden ook een hoge hypotheekschuld erven.

Welk bedrag moet je verzekeren?

De bank kan eisen dat je een bepaald bedrag moet verzekeren, maar een hoger bedrag verzekeren kan verstandig zijn. Na overlijden wil je jouw partner/gezin goed verzorgd achterlaten. Baseer het verzekerde bedrag (het bedrag dat de verzekeraar uitkeert bij overlijden) niet op wat de bank eist.

Een rekenvoorbeeld

Partners kopen samen een huis waarvoor ze een hypotheek afsluiten van € 400.000. Hierbij is rekening gehouden met twee inkomens. De bank eist een overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van € 80.000 voor beide partners. Met deze uitkering uit de verzekering blijft er een hypotheekschuld over van € 320.000, mogelijk te hoog voor de achterblijver. Verkoop van het huis is dan alsnog onoverkomelijk. De hypotheekadviseur kan voor je onderzoeken wat er aan partnerpensioen en uitkering volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw-hiaat) verzekerd is. Aan de hand daarvan kan hij bepalen welk verzekerd bedrag nodig is opdat de achterblijver alle lasten kan blijven betalen gedurende een bepaalde periode.

Voor relatief weinig geld ruim verzekeren

Vooral voor jonge starters is een overlijdensrisicoverzekering goedkoop. Een 30-jarige kan een bedrag van € 150.000 verzekeren tegen een maandpremie van ongeveer € 10. Bij overlijden binnen dertig jaar, keert de verzekeraar dit bedrag uit.

Druk je maandlasten met een dalend verzekerd bedrag

Je kunt een vast bedrag verzekeren, maar je kunt het verzekerde bedrag ook afstemmen op de door maandelijkse aflossing dalende hypotheekschuld. De financiële impact van het overlijden voor de nabestaanden wordt namelijk kleiner naarmate de hypotheekschuld daalt. Hier kun je met de overlijdensrisicoverzekering op inspringen door een dalend bedrag te verzekeren. Doordat de verzekeraar in de loop der jaren steeds minder hoeft uit te keren bij overlijden, betaal je steeds minder premie voor de overlijdensrisicoverzekering.

Bescherm je huis met een opstalverzekering

Anders dan de overlijdensrisicoverzekering is de opstalverzekering verplicht voor het krijgen van een hypotheek. Deze verzekering dekt schade aan het huis door bijvoorbeeld brand en storm. Vooral een uitslaande brand is een belangrijk te verzekeren gevaar; als een brand je woning verwoest, heb je nog steeds een af te betalen hypotheek, maar geen woonruimte meer. Met een opstalverzekering betaalt de verzekeraar voor het herbouwen van de beschadigde woning.

Meer verzekeringen voor je koopwoning

Een kostbaar bezit als een huis wil je natuurlijk goed verzekeren. Hypotheekverstrekkers eisen zelfs dat je een opstalverzekering afsluit. Je huis dient immers als onderpand voor de hypotheek. Maar er zijn meer woonverzekeringen om aan te denken bij je eerste koophuis.

Meer vragen en antwoorden

Doe je voordeel met onze antwoorden op jouw vragen

De overlijdensrisicoverzekering is soms verplicht zodat na overlijden van een huiseigenaar de maandlasten voor de nabestaanden betaalbaar blijven. De verzekering keert uit bij overlijden vóór de einddatum van de verzekering.
Meer vragen