vraag & antwoord

Welke hypotheekvormen zijn er voor starters?

Bijgewerkt op - leestijd

Als starter kies je voor lineair of annuïteit

De keuze voor starters is relatief eenvoudig. Je hebt namelijk maar keuze uit maar twee soorten: de lineaire hypotheek en de annuïteitenhypotheek. Met beide los je je hypotheek volledig af in dertig jaar, maar gedurende die dertig jaar zijn er grote verschillen.

Vroeger had je veel meer hypotheekvormen, maar sinds 2013 kies je tussen twee hypotheekvormen. Ja, een andere hypotheekvorm kiezen kan wel, maar dan heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek. Wij gaan ervan uit dat jij dat belastingvoordeel wél wilt. Lineair of annuïteiten dus, wat is het verschil?

Wat is een annuïteitenhypotheek?

Bij een annuïteitenhypotheek blijven je maandlasten tijdens de hele rentevastperiode gelijk. In deze video leggen we je uit hoe dat werkt en waarom deze hypotheekvorm zo populair is.

De maandlasten bestaan uit hypotheekrente en aflossing. Door de maandelijkse aflossing zakt de verschuldigde hypotheek, hierdoor verandert de samenstelling je maandlasten. Kort gezegd: je lost steeds meer af en betaalt steeds minder hypotheekrente. Deze verschuiving gaat in kleine stapjes en heeft dus geen effect op het totaalbedrag dat je maandelijks betaalt.

Voorbeeld (met afgeronde bedragen)

Je sluit een annuïteitenhypotheek van € 225.000 af met een looptijd van dertig jaar. De hypotheekrente bedraagt 2%. Uitgaande van een rentevaste periode van dertig jaar, bedragen de maandlasten € 832. Waar bestaan deze maandlasten uit?

  • In de eerste maand: hypotheekrente € 375 + aflossing € 457 = € 832
  • In de tweede maand: hypotheekrente € 374 + aflossing € 458 = € 832
  • Na drie jaar: hypotheekrente € 343 + aflossing € 489 = € 832
  • Na tien jaar: hypotheekrente € 269 + aflossing € 563 = € 832

Na dertig jaar is de woning volledig afbetaald; de hypotheek is afgelost.De hypotheek aflossen gebeurt vooral in de tweede helft van de looptijd. De maandlasten liggen vast gedurende de gekozen rentevaste periode. Omdat je steeds minder hypotheekrente betaalt, wordt je belastingvoordeel alsmaar kleiner.Stijgt de hypotheekrente na afloop van de gekozen rentevaste periode? De maandlasten stijgen dan ook. De bank berekent een nieuwe maandlast afhankelijk van de nieuwe hypotheekrente.

Wat is een lineaire hypotheek?

Ook met een lineaire hypotheek los je het hypotheekbedrag volledig af. In deze video leggen we je uit hoe een lineaire hypotheek werkt en wat de voor- en nadelen zijn van deze hypotheekvorm.

Een hypotheekschuld van € 225.000 afbetalen in dertig jaar, geeft een maandelijkse aflossing van € 225.000 / 360 maanden = € 625. Na iedere aflossing betaal je minder hypotheekrente; ook hier wordt je belastingvoordeel kleiner, omdat je steeds minder hypotheekrente betaalt. De totale maandlasten beginnen vaak iets hoger dan bij een annuïteitenhypotheek, maar zakken geleidelijk naarmate de looptijd vordert.

Voorbeeld (met afgeronde bedragen)

Je sluit een lineaire hypotheek af voor een bedrag van € 225.000 met een looptijd van dertig jaar. De hypotheekrente bedraagt 2%. Wat betaal je maandelijks aan de geldverstrekker?

  • In de eerste maand: hypotheekrente € 375 + aflossing € 625 = € 1000
  • In de tweede maand: hypotheekrente € 374 + aflossing € 625 = € 999
  • Na drie jaar: hypotheekrente € 325 + aflossing € 625 = € 950
  • Na tien jaar: hypotheekrente € 238 + aflossing € 625 = € 863

Na dertig jaar is de woning hypotheekvrij.

Welke hypotheekvorm kiezen?

Aan de verschillen in maandlasten zie je dat de annuïteitenhypotheek begint met lagere hypotheeklasten. In het voorbeeld is de maandlast voor de eerste maand in de annuïteitenhypotheek € 832 en in de lineaire hypotheek € 1000. De meeste starters kiezen daarom voor de annuïteitenhypotheek. Toch heeft de lineaire een groot voordeel. Je lost namelijk sneller af en bouwt dus sneller een overwaarde op. Uitgaande van bovenstaande voorbeelden geeft de lineaire hypotheek vanaf het dertiende jaar lagere maandlasten dan de annuïteitenhypotheek. De maandlasten zakken in dat jaar namelijk onder de € 832.

Er zijn meer hypotheekvormen

Er zijn meer hypotheekvormen dan die hierboven besproken worden, denk aan de aflossingsvrije hypotheek en de spaarhypotheek. Deze zijn voor starters minder interessant gemaakt. Ze geven namelijk geen recht meer op een belastingvoordeel in de vorm van hypotheekrenteaftrek. Hiervoor is gekozen om het aflossen van de hypotheekschuld te stimuleren.

Huis kopen met de starterslening

Voor het kopen van je eerste huis kun je gebruikmaken van de starterslening. Dit is een lening waarmee starters ruimere bestedingsmogelijkheden krijgen. Die kan jou net het bedrag verschaffen waardoor je wel een hypotheek kunt krijgen. In de eerste drie jaar na het afsluiten van de starterslening betaal je geen rente en aflossing over deze lening. Daarna kun je een verlenging krijgen van de vrijstelling. Dit is afhankelijk van jouw inkomen na die drie jaar.Je kunt de starterslening aanvragen bij de gemeente, helaas bieden niet alle gemeentes de lening aan. Check het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (het SVn) of jouw gemeente dat wel of niet doet.

Investeren in duurzaamheid met een energiebespaarlening

Met een hypotheek kun je maximaal 100% van de koopsom van de woning financieren. Je kunt bij bepaalde banken meer lenen, op voorwaarde dat je het extra geld gebruikt voor het investeren in de duurzaamheid van het huis. De maximale lening komt in dat geval uit op 106% van de koopsom van de woning. De hogere hypotheekschuld moet je wel kunnen lenen met jouw inkomen.

Niet alle kosten kun je betalen met een hypotheek

Je mag maximaal 100% van de waarde van je woning financieren met een hypotheek. Dat betekent dat je voor alle overige kosten die samenhangen met de koop eigen geld nodig hebt. Houd rekening met 6 tot 8% van de koopsom aan extra kosten.

Meer vragen en antwoorden

Doe je voordeel met onze antwoorden op jouw vragen

De annuïteitenhypotheek zorgt voor een aflossing van de hypotheekschuld. De maandlasten blijven gelijk, maar de hypotheekschuld blijft in de eerste helft van de looptijd hoog. De lage maandlasten maken veel goed.
In de lineaire hypotheek wordt iedere maand hetzelfde bedrag afbetaald op de hypotheekschuld. De hypotheek kent dalende maandlasten, omdat de rentelasten zakken. De hoogste maandlasten zitten in het begin van de hypotheek.
Je kunt een extra hypotheek krijgen voor energiebesparende investeringen. Het inkomen moet hoog genoeg zijn voor de extra lening. Het geld moet je investeren in energiezuinigheid van jouw woning.
Voor het kopen van je eerste huis kun je gebruikmaken van de starterslening. In de eerste drie jaar (of langer) betaal je geen rente en aflossing. Je kunt er alleen gebruik van maken als jouw gemeente de regeling aanbiedt.
Meer vragen