Voorlopig koopcontract tekenen: stel jezelf eerst deze vragen

Hoe zorg je voor een zorgeloze afwikkeling van de koop van een huis? Doe je voordeel met deze vragen én antwoorden.

Nadat de koopakte bij de makelaar is getekend, is het tijd om verder actie te ondernemen:
  1. Bepaal – als je dat nog niet gedaan hebt – via welke notaris je de overdracht wilt laten plaatsvinden.
  2. Het taxatierapport moet opgemaakt worden voor de financiering; geef een taxateur opdracht.
  3. Benader je hypotheekadviseur dat je een woning hebt gekocht en plan een gesprek in.
  4. Zoek in de tussentijd alle belangrijke documenten bij elkaar. Denk aan een recente loonstrook, werkgeversverklaring, afschrift spaarrekeningen, overzicht schulden, taxatierapport, koopakte, et cetera.
  5. Schakel, indien noodzakelijk, de bouwkundige keurder in.
  6. Noteer alle belangrijke data vanuit de koopakte in je agenda.
In het koopcontract staat onder andere wie de verkoper en koper zijn, wat er verkocht is (een omschrijving van het huis en het adres), voor welke prijs, welke afspraken er gemaakt zijn rondom de datum van overdracht, de notaris en de ontbindende voorwaarden.
De bank wil graag zekerheid wat betreft de lening die ze van plan zijn je te geven. Ze willen voorkomen dat de woning minder waard is dan de lening die ze verstrekken. Daarom willen ze dat een onafhankelijke partij de waarde bepaalt. Deze kan berekend worden door een taxateur. Hij of zij is bevoegd om woningen te waarderen en brengt een oordeel uit in een taxatierapport. Jij als koper mag bepalen wie er gaat taxeren. De kosten komen voor jouw rekening en zijn fiscaal aftrekbaar. Hoe sneller je de taxatie regelt, hoe eerder de bank kan aangeven of je de lening krijgt.
Kosten koper zijn de kosten die boven op de aankoopprijs van een woning komen. Dit zijn deels verplichte kosten, maar vaak krijg je ook te maken met aanvullende kosten. Die kun je helaas niet meefinancieren in de hypotheek. Een deel is echter wél aftrekbaar van de belasting. Je leest er alles over in dit artikel.
Een bouwkundige of bouwtechnische keuring is een onafhankelijk en nauwkeurig onderzoek naar de bouwkundige staat van een huis. Tijdens de keuring kijkt een bouwkundige onder meer naar de constructie van de woning, zoals de fundering, gevels en het dak, en naar de installaties voor gas, water en elektra. Een bouwkundige keuring is verstandig om te doen als je zekerheid wilt hebben over de bouwkundige staat van het huis en om onverwachte kosten voor herstelwerkzaamheden te voorkomen. Dit wordt niet alleen aangeraden bij oudere huizen; ook nieuwe huizen kunnen door een slechte verbouwing of gebrekkig onderhoud gebreken hebben.
De notaris is een onafhankelijke partij die rondom de verkoop van een huis alle zaken controleert en vastlegt in een akte van levering. Zo controleert de notaris of koper en verkoper wel bevoegd zijn om te tekenen, of er geen beslag op het huis ligt en of de koopsom op tijd binnen is. Tijdens het verkoopproces is ook de notaris een partij die je kunt raadplegen voor extra informatie of (juridisch) advies.
Tijdens de eindinspectie controleer je samen met de verkoper en verkoopmakelaar of het huis, en alles wat daar volgens afspraak in achterblijft, wordt opgeleverd zoals is afgesproken. Je checkt of alles nog in dezelfde staat is als tijdens de bezichtiging. Is er na het tekenen van de koopovereenkomst iets stukgegaan? Nu is het moment om daar met de verkoper afspraken over te maken. Heb je een aankoopmakelaar, dan zal die je bij de eindinspectie hierover adviseren.
Meer vragen
Handig van funda
Hoe koop je een huis? Verdiep je verder in de aankoop

26 artikelen