vraag & antwoord

Hoe kies je verstandig tussen de hypotheekverstrekkers?

bijgewerkt - leestijd

Verschil in kleine letters kan vele euro’s schelen

Hypotheken vergelijken is niet ieders kopje thee. Het lijkt online zo makkelijk, maar het gaat om veel meer dan alleen de hypotheekrente. En omdat je een hypotheek voor langere tijd afsluit, kunnen kleine verschillen grote gevolgen hebben. Laat je daarom altijd adviseren door een hypotheekadviseur.

Het makkelijkst is hypotheekverstrekkers te vergelijken op basis van de hypotheekrente. De bank met de laagste hypotheekrente wint bij deze manier van vergelijken. Maar let wel: op internet zie je alleen de rente van de annuïtaire en lineaire aflossing, voor een aflossingsvrij leningdeel wordt vaak een hogere hypotheekrente gerekend. Natuurlijk is een lage hypotheekrente belangrijk, maar neem vooral ook de voorwaarden mee in de vergelijking.

Helaas moet je daarvoor goed in de details en voorwaarden duiken. Zo rekenen sommige banken bijvoorbeeld kosten voor extra aflossen en kun je bij de ene bank je hypotheek meeverhuizen naar de volgende koopwoning en bij een andere niet.

Waarom dat laatste belangrijk is? Stel, je kiest voor een rentevaste periode van twintig jaar tegen een hypotheekrente van 3,5%. Over tien jaar koop je een ander huis. De rentes zijn sterk gestegen, maar door de verhuisregeling in jouw hypotheek kun je de hypotheek en de resterende rentevaste periode meenemen naar de volgende woning. Dat scheelt een hoop in je maandlasten!

Voor het kiezen van een goede hypotheek moet je dus goed thuis zijn in alle details en voorwaarden ervan. Laat je daarom bij twijfel adviseren door een (onafhankelijke) hypotheekadviseur.

Waarin kunnen de voorwaarden van de hypotheek verschillen?

Op de hoofdlijnen zijn de hypotheken vrijwel identiek, maar kleine verschillen in de voorwaarden kunnen een groot verschil maken in euro’s. Hoe zit het bijvoorbeeld met extra aflossingen? Moet je daar kosten voor betalen? En is de hypotheekrente mee te verhuizen naar de volgende koopwoning? Welke rentevaste periodes bieden de banken aan? Mag je later je hypotheek verhogen voor bijvoorbeeld een vakantiewoning? Het verschil in aanvullende voorwaarden van een hypotheek kan in jouw geval doorslaggevend zijn.

Kies niet om de verkeerde redenen voor een hypotheekverstrekker

Je kiest eerder voor een bekende bank dan voor een onbekende bank. Bij de financiële instelling waar je de lopende rekening en de spaarrekening hebt, kun je ook de hypotheek afsluiten. Maar kies niet voor een bank alleen omdat je ook de overige bankzaken daar hebt, of omdat het voor jou een bekende naam is. Er zijn kleinere financiële instellingen waar je mogelijk beter uit bent. Veel van deze kleinere spelers zijn onderdeel van een van de grotere Nederlandse banken. Zet dus jouw wensen en portemonnee centraal.

Welke rentevaste periode kies je?

Gedurende de rentevaste periode staat de hypotheekrente vast. Kiezen voor een rentevaste periode van tien jaar heeft als voordeel dat je de huidige lage hypotheekrente voor tien jaar behoudt. Ook al stijgen of dalen de rentes, die van jou blijft ongewijzigd. Toen de rente in 2022 heel laag stond, was het gunstig om voor een lange renteperiode van 20 of 30 jaar te kiezen. Nu de rente weer wat is gestegen, kiezen veel mensen voor een kortere periode of zelfs een variabele hypotheekrente.

Heb je in de nieuwe hypotheek recht op hypotheekrenteaftrek?

Bij doorstromers wordt ervan uitgegaan dat bij verkoop van de vorige woning de gerealiseerde overwaarde wordt ingebracht in de nieuwe woning. Investeer je de overwaarde niet in de nieuwe woning, dan is de betaalde hypotheekrente over de nieuwe woning niet volledig aftrekbaar.

Een eventuele restschuld na verkoop van de oude woning kun je soms financieren in de nieuwe hypotheek, maar de betaalde hypotheekrente over dit deel van de hypotheek is niet aftrekbaar.

En voor de volledigheid: je mag dan wel de hypotheekvorm(en) uit de oude hypotheek meenemen, maar je mag die hypotheek niet verhogen zonder aflossingsvorm. Voor het bedrag boven de oude hypotheek is de lineaire hypotheek of de annuïteitenhypotheek een vereiste voor de hypotheekrenteaftrek. Het maakt hierbij niet uit voor welke bank of hypotheekverstrekker je kiest.

Een rekenvoorbeeld

Je koopt een huis voor € 250.000. In je vorige hypotheek zit een aflossingsvrij deel van € 50.000, deze neem je mee naar je nieuwe hypotheek. De rest van het bedrag, € 200.000, financier je met de lineaire of annuïteitenhypotheek. Over dat deel heb je recht op hypotheekrenteaftrek, de rente die je betaalt over het aflossingsvrije deel à € 50.000 is niet aftrekbaar.

Meer vragen en antwoorden

Doe je voordeel met onze antwoorden op jouw vragen

Vraag, eventueel met behulp van een hypotheekadviseur, meerdere hypotheekberekeningen op. Door deze naast elkaar te leggen blijken vaak pas de grote verschillen tussen verschillende hypotheekverstrekkers. Kijk naar de rente en ook naar de voorwaarden. Zakt de hoogte van de hypotheekrente bijvoorbeeld door aflossingen op de hypotheekschuld?
In hoofdlijnen zijn hypotheken gelijk, maar de details kunnen in euro’s een groot verschil maken. In sommige hypotheken zakt het rentepercentage naarmate je aflost. Andere hypotheken hebben dat niet en kunnen ook nog als nadeel hebben dat je ze niet mee kunt verhuizen naar een volgende koopwoning. Bij een stijging van de rente kan een meeverhuisbare hypotheekrente een groot voordeel zijn, want je kunt ook de lage hypotheekrente meenemen.
De actuele hypotheekrente hangt af van welke aflosvorm, hypotheekverstrekker en rentevastperiode je kiest. Op dit moment (2023) variëren de rentes ongeveer tussen de 3 en 4,4%.
Je kunt kiezen voor een variabele hypotheekrente, dit tarief is meestal lager dan een rentevastperiode. Als de rente stijgt, stijgen je maandlasten ook. Dat is meteen ook het risico van een variabele rente. Wil je liever weten waar je aan toe bent, dan kun je de hypotheek voor bijvoorbeeld 5 of 10 jaar vastzetten. Langer vastzetten is gunstig als de hypotheekrente laag is.
Kies je voor een lineaire of annuïteitenhypotheek, dan heb je recht op hypotheekrenteaftrek. Sluit je een oude hypotheekvorm over, dan is het van de voorwaarden afhankelijk of je ook recht hebt op hypotheekrenteaftrek.
Meer vragen