artikel

Dit is wat je kunt vinden bij het Kadaster

bijgewerkt - leestijd

Het Kadaster: wat is het precies en wat heb je eraan?

Wanneer je een huis koopt, kom je hoogstwaarschijnlijk het Kadaster tegen. Maar wat is dat nou precies? En wat kun je er, behalve de grenzen van je perceel, nog meer vinden? Kun je er bijvoorbeeld de WOZ-waarde opvragen?

Bij het Kadaster kun je tal van gegevens opvragen die iets zeggen over een woning. Waar precies de grenzen van een perceel lopen, wie de eigenaar van een woning is, en wat de laatste verkoopprijs is. Als het van toepassing is, staat in een kadastraal uittreksel ook of er sprake is van erfpacht, of het huis een monument is en of er sprake is van verontreiniging.

Wel: koopsom-informatie

Via koopsominformatie kun je de laatste verkoopprijs van een bepaalde woning vinden. Per sms kun je maximaal 3 woningprijzen opvragen, dat kost je € 2,95. Maar je kunt ook een overzicht van de woningprijzen van een bepaalde postcode bestellen: je ziet dan van alle woningen van die postcode op welke datum ze verkocht zijn, en voor welk bedrag. Dit geeft een indicatie over de gemiddelde verkoopprijs in een straat. Daarnaast kun je bij het Kadaster een indicatie krijgen van de prijsontwikkeling per provincie. Met behulp van een calculator bereken je de gemiddelde ontwikkeling van huizenprijzen in een deel van het land over een bepaalde tijd.

Wel: waardebepaling

Makelaars en taxateurs gebruiken ook gegevens uit het Kadaster om tot een waardebepaling van een woning te komen. Uiteraard spelen er ook andere zaken mee; zoals de staat en het onderhoud van de woning. Die gegevens zijn niet in het Kadaster te vinden. En natuurlijk schommelen de prijzen op de huizenmarkt, afhankelijk van de economische situatie in het land. Daarom zijn de gegevens wel een hulpmiddel om de waarde van een woning te bepalen, maar geven ze geen uitsluitsel.

Niet: WOZ-waarde

Goed om te weten: de WOZ-waarde (Waardering Onroerende Zaken) kun je níet bij het Kadaster opvragen. Maar: je kunt er wel uitleg krijgen hoe en waar je de WOZ-waarde dan wel kunt opvragen. De WOZ-waarde bepaalt de hoogte van een aantal belastingen en gemeentelijke heffingen die iedereen in Nederland moet betalen (zoals de WOZ-aanslag en waterschapslasten). De WOZ-waarde zegt wel iets over de waarde van je woning, maar niet alles. Zo kun je een aantal relevante gegevens opvragen waaruit je kunt afleiden wat de globale waarde van je woning is. Zoals de laatste verkoopprijs van bijvoorbeeld een soortgelijke woning in jouw eigen straat, waarvan je weet dat hij onlangs verkocht is. Je kunt ook bij het Kadaster eigendomsinformatie opvragen.

Napoleon, uitvinder van het Kadaster

Het was Lodewijk Napoleon die het Kadaster oprichtte, in 1811. Het Franse leger veroverde Nederland en alle stukken land werden voor het eerst opgemeten en in kaart gebracht. Alle straten kregen een naam, en de huizen een nummer. Eigenaren kregen rechten, maar ook plichten. Ze moesten bijvoorbeeld belasting gaan betalen. Nog steeds registreert het Kadaster vastgoedinformatie (informatie over gebouwen, grond, schepen en woningverkoop). Daarnaast registreert het Kadaster ook geografische informatie: informatie over een specifieke plek in het landschap.