• Verkocht

De Wind 5421 ZL Gemert Verspreide huizen Verreheide

Prijs op aanvraag

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
23 juni 2022
Verkoopdatum
27 juli 2022
Looptijd
4 weken

Omschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: BOUWKAVEL (ca. 1.926 m2) voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis
INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET MAANDAG 25 JULI 2022 – 12.00 uur

Indeling
Unieke ruime bouwkavel (Ruimte voor Ruimte woningen), bestemd voor de bouw van een vrijstaand woonhuis (maximaal 1.500 m3) met bijgebouw, gelegen te GEMERT aan De Wind (7). Een mooie landelijke locatie met centrum Gemert en alle voorzieningen op fietsafstand.
Het gaat om TWEE grote bouwkavels waarop u uw droomwoning met bijgebouw kunt realiseren, die met in achtneming van enkele voorschriften opgenomen in het bestemmingsplan, geheel voldoet aan uw wensen en eisen. De bouwkavel biedt de mogelijkheid om vrij van een aannemer of projectontwikkelaar de bouwvergunning aan te vragen om zelf een prachtige vrijstaande woning te bouwen met alles naar eigen keuze.
Er wordt een toegangsweg aangelegd voor de bouwkavels (nrs. 2 en 3) met een recht van overweg.

De bouwkavels hebben de navolgende oppervlakte:
Bouwkavel 2 : oppervlakte circa 1.926 m2.
Bouwkavel 3 : oppervlakte circa 2.322 m2.

Door de sloop van de bedrijfsbebouwing wordt ruimte gemaakt voor de bouw van een drietal Ruimte voor Ruimte woningen. Per woning mag er maximaal 150 m2 aan bijgebouwen aanwezig zijn.
De woningen dienen allemaal zoveel mogelijk vrij uitzicht te hebben en ondergeschikt te zijn aan de beeldbepalende boerderij.
De vormgeving betreft een eigentijdse architectuur passend bij de beeldbepalende boerderij op kavel 1 en de omgeving zoals een moderne schuurwoning op kavel 2 en 3 van 1 laag met een kap.
Kopers van de bouwkavel nrs. 2 en 3 zullen op hun eigen bouwkavels op eigen kosten de landschappelijke invulling uitvoeren.
Als er een landschappelijk inrichting op de grens is gelegen tussen de bouwkavels 1, 2 en 3, dan zullen de eigenaren voor ieder 50% de kosten hiervan betalen en alles in onderling overleg uitvoeren.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente GEMERT, sectie O, nummer 2963 ged., ter grootte van circa 00.44.52 ha
Aantekening kadaster echter deze zijn niet van toepassing op de bouwkavels:
Kwalitatieve verplichting; stuk betreffende kwalitatieve verplichting, hyp 4 74674/179.
Erfdienstbaarheid (doorhaling), afkomstig uit stuk hyp 4 53959 / 30.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven).

BOUWKAVELS:
Bouwkavel 2: circa 1.926 m2:
Bouwkavel 3: circa 2.322 m2:

BESTEMMING:
De bouwkavels zijn gelegen in het bestemmingsplan “Gemert – Bakel Buitengebied herziening december 2021”, van de gemeente Gemert - Bakel, ontwerp d.d. 16 december 2021. Is een ontwerp bestemmingsplan en is op 16 juni 2022 door de Raad vastgesteld en zal binnenkort voor 6 weken ter inzage worden gelegd.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Wonen
Enkelbestemming: Groen
Bouwvlak: Bouwvlak
Functieaanduiding: Specifieke vorm van wonen – Ruimte voor Ruimte woningen
Bouwaanduiding: Nokrichting
Maatvoering: Maximum aantal wooneenheden: 3
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 5.
Bestemmingsplanregels: zie bijlage in de verkoopbrochure.

NUTSVOORZIENINGEN:
De kopers van de bouwkavels zullen alle leidingen vanaf de hoofdleidingen aan De Wind tot aan de bouwkavels op hun kosten aanleggen.
De kopers van de bouwkavels zullen de kosten van alle aansluitingen voor hun rekening nemen:
kosten van leidingen, water, elektra, glasvezel, riolering, etc. tot aan De Wind Gemert.
De huidige eigenaar zal de kosten van een drukrioleringspompput betalen, mits dit noodzakelijk is.
De hemelwaterafvoer zal plaatsvinden naar de nieuwe vijver in de groenzone gelegen op de grond van de huidige eigenaar.
Huidige eigenaar heeft naar de kavels op zijn kosten een toegangsweg aangelegd met loze leidingen en een hemelwaterafvoerleiding en kolken.

RECHT VAN OVERWEG BOUWKAVELS:
Toegangsweg en recht van overweg bouwkavel 2 en 3:
Bouwkavel 2: koper koopt 50% van de weg tegen zijn/haar bouwkavel 2 erbij, circa 3 m x ca. 34 m breedte en vestigt een erfdienstbaarheid van weg voor bouwkavel 3. Op de grens van bouwkavel 2 en de toegangsweg zal de nieuwe eigenaar een erfdienstbaarheid vestigen voor het hebben en houden van water, elektra, telefoon, glasvezel en drukrioleringsleidingen voor bouwkavel 3.

Bouwkavel 3: koper koopt 50% van de weg naar zijn/haar bouwkavel 3 erbij, circa 3 m x ca. 34 m breedte. De eigenaar van bouwkavel 3 zal een erfdienstbaarheid vestigen van overweg voor bouwkavel 2. Huidige eigenaren blijven volledig eigenaar van de toegangsweg met zwarte arcering en verlenen een recht van overweg voor bouwkavel 2 en 3 en leggen dit bij de notaris vast. De huidige eigenaren/verkopers zullen op hun kosten de gearceerde toegangsweg verharden met betonklinkers en aan de oostzijde zal er een erfdienstbaarheid van hebben en houden van water, elektra, telefoon, glasvezel en drukrioleringsleidingen voor bouwkavel 2 en 3.

GEROERDE ONDERGROND BOUWKAVELS:
Kopers zijn op de hoogte dat op de bouwkavels stallen hebben gestaan met putten van circa 2,20 m diepte, deze zijn aangevuld met zand.

OMSCHRIJVING:
Het betreffen 2 bouwkavels middels de Ruimte voor Ruimteregeling voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis ( type schuurwoning) met bijgebouw.
De Ruimte voor Ruimteregeling is een beleidsregel van de Provincie Noord-Brabant.
Met deze regeling is het mogelijk om in ruil voor de sloop van agrarische bebouwing een nieuwe woning te ontwikkelen.
Het doel van de Ruimte voor Ruimte Regeling is kwaliteitsverbetering van het landschap.
Met name het verbeteren van de ruimtelijke en milieukundige kwaliteit in het buitengebied.
De omzetting van “Agrarisch” naar “Wonen” is al gerealiseerd.
De bouwkavels hebben de ideale grootte voor de realisatie van een vrijstaande woning met bijgebouw.
Op de bouwkavel 3 zijn enkel kastanje bomen aanwezig.

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk dinsdag 1 november 2022 bij Notariskantoor OMD (Oidtmann, Meijer en Dijkstra), gevestigd te Helmond en kantoorhoudende aldaar aan de Prins Hendriklaan 21A (5707 CJ); telefoonnummer: +31 (0)492 53 68 68; email:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.
Er is geen bodemverontreiniging bekend.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met maandag 25 juli 2022 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en tevens dient de koper aan te geven of hij gebruik maakt van een ontbindende voorwaarde financiering, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notariskantoor OMD (Oidtmann, Meijer en Dijkstra), gevestigd te Helmond en kantoorhoudende aldaar aan de Prins Hendriklaan 21A (5707 CJ); telefoonnummer: +31 (0)492 53 68 68; email: in een – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving GEMERT, De Wind).
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP / KOPEN:
Op de hierna genoemde koop/kopen kan tot uiterlijk maandag 25 juli 2022 tot 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:
Kavel 2:
Bouwkavel voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis met bijgebouw op een perceeloppervlakte van circa 1.926 m2 + een gedeelte van de weg ca. 102 m2.
Kavel 3:
Bouwkavel voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis met bijgebouw op een perceeloppervlakte van circa 2.322 m2 + een gedeelte van de weg ca. 102 m2.
Opmerking:
De koper schrijft in op basis van de koopsom inclusief de 21% btw.

BEZICHTIGING / VRAGEN
U kunt de bouwpercelen op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 53 39 76 30 of 073 – 217 35 80 of e-mailen naar
Aanvraag inschrijfformulier bij
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, etc.

AANSPRAKELIJKHEID:
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

VERKOOPVOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
Prijs op aanvraag
Status
Verkocht

Bouw

Soort object
Bouwgrond

Indeling

Perceel
1.926 m²

Kadastrale gegevens

GEMERT-BAKEL O 2963
Kadastrale kaart
Oppervlakte
1.926 m² (deelperceel)
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Betrokken makelaar

VastgoedPRO verkoopmakelaar

Arvalis Zeeland Brabant Gelderland

Bel 073-217 35 80

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.