• Verkocht

Gustav Mahlerplein 273 1082 MS Amsterdam Zuidas

Uitgelichte kenmerken

  • 175 m² wonen
  • 2 slaapkamers
€ 1.950.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
1 december 2022
Verkoopdatum
27 januari 2023
Looptijd
8 weken

Omschrijving

Nu beschikbaar aan de westkant van het Symphony gebouw! Dit geweldig licht en smaakvol afgewerkt en uitstekend onderhouden drie kamer hoekappartement van 175 m2 op de 23e etage, met een geweldig uitzicht, in het hart van de Zuidas.

Een dergelijk turn-key appartement met twee slaapkamers en twee badkamers, aan de geliefde westzijde van het gebouw komt niet vaak te koop.

“This property is listed by a MVA Certified Expat Broker” | English version below

Dit luxe drie kamer appartement van circa 175 m2 is een halve verdieping en bevindt zich aan de west-, zuid- en noordzijde van het gebouw. In het appartement zijn overal grote dubbele geheel openslaande ramen aanwezig. De grote raampartijen zorgen er niet alleen voor dat u een geweldig uitzicht heeft, maar ook dat het appartement heerlijk licht is. Door zijn vele ramen en ligging is ieder uitzicht in het appartement met recht een nieuwe beleving. De woning heeft een vrije plafondhoogte van ca. 2,8 meter. Het appartement heeft 2 voordeuren, wat bijvoorbeeld erg prettig kan zijn bij een kantoor aan huis.

Bij dit appartement kan een parkeerplaats in ondergelegen garage worden gekocht. De parkeerplaats is gelegen op de -1 verdieping van het Symphony complex en is door middel van een eigen poort afgesloten van de Q-park bezoekersgarage. Vraagprijs voor deze parkeerplaats is € 110.000,- k.k.
Een parkeervergunning op de Zuidas is niet mogelijk.

In de algemene entree is een duty manager aanwezig gedurende werktijden; voor het aannemen van post en overige aangelegenheden in uw afwezigheid.

De royale woning beschikt over een complete moderne keuken. Deze keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Direct achter de fraaie keuken bevindt zich een ruime bergruimte.

Het hoek-appartement beschikt verder over twee royale slaapkamers en twee moderne badkamers. De hoofdslaapkamer is voorzien van prachtige ingebouwde, verdiepingshoge (kleding-) kasten. De slaapkamers hebben volledige privacy ten opzichte van elkaar.

In het appartement ligt een stijlvolle eikenhouten parketvloer met een lichte afwerking met daaronder de vloerverwarming en vloerkoeling. Dit duurzame Lange Termijn Energie Opslag-systeem (LTEO) voorziet tevens in het warme tapwater van de woning. Daarom zijn er geen radiatoren aanwezig.

In de onderbouw bevindt zich nog een separate berging en een gezamenlijke fietsenstalling.

Locatie.
Amsterdam Zuidas is een toplocatie voor wonen, werken en recreëren in een gebied met een optimale infrastructuur. Het historische centrum van Amsterdam, het gezellige Oud Zuid en De Pijp liggen op loopafstand of zijn met de Noord-Zuidlijn binnen enkele minuten te bereiken. Schiphol ligt op 6 treinminuten afstand. De uitvalswegen en goed ontwikkeld openbaar vervoer systeem zorgen ervoor dat de Zuidas één van de best bereikbare plekken van Nederland is. Ook het prachtige Beatrixpark, Amstelpark en het Amsterdamse Bos zijn nabij.

Indeling.
Representatieve entree tot het gebouw voorzien van een duty manager gedurende werktijden. Twee 'high speed' liften naar de 23e etage. De liften zijn beveiligd zodat enkel de eigenaar en diens gasten toegang hebben tot deze etage. Zeer ruim bemeten entree en hal, aan de linkerkant de zeer ruime (gasten)slaapkamer op het zuiden met vrij uitzicht richting Amstelveen, voorzien van een eigen badkamer met regendouche en wastafelmeubel, een eerste separate gastentoilet is te vinden vanuit de hal.

Aan het einde van de hal is de toegang tot de royale lichte woonkamer op het zuidwesten met een grandioos uitzicht richting de Nieuwe Meer. Het woongedeelte en het eetgedeelte wordt onderbroken door een lichte en complete keuken met diverse Miele inbouwapparatuur. Vanuit de woonkamer ter hoogte van het eetgedeelte loop je de gang in vanwaar de ruime bijkeuken/berging met inbouwkasten toegankelijk is, deze is direct achter de keuken gesitueerd.

Vanuit deze zelfde gang is aan de noordzijde van het appartement de ruime lichte hoofdslaapkamer gelegen, deze is voorzien van inbouwkasten en heeft uitzicht op en over de Minerva-as. Aansluitend is hier de tweede volledige en tijdloze badkamer, met eveneens een fraai uitzicht, voorzien van een dubbele wastafel, ligbad en inloopdouche in mooie lichte kleurstelling. Vanuit de gang is er een tweede separaat toilet.

Buiten de separate privé berging in de onderbouw, is er ook een gedeelde berging op de gang van de 23e etage.
Beveiligde fietsenstalling met directe toegang naar buiten.

Het Gebouw.
Symphony Amsterdam is het bekendste en beeldbepalende gebouw op de meest centrale locatie van de Zuidas. De architect Pi de Bruin heeft een tijdloos gebouw ontworpen door middel van een combinatie van baksteen, een opvallend kleurgebruik en verspringende gevels. Het gebouw heeft een representatieve entree en luxe afgewerkte hallen, daarnaast beschikt het gebouw over een ondergelegen en direct voor publiek toegankelijke garage welke praktisch en licht is afgewerkt.

Er is voor dit appartement tijdig een aanvraag gedaan voor de eeuwigdurende erfpacht. Deze is reeds gepasseerd bij de notaris. Er is gekozen voor het vastklikken van dit erfpachtrecht na april 2056. Tot april 2056 is het erfpachtrecht al afgekocht.
Vanaf april 2056 is het bedrag vastgeklikt op circa € 4.730,- per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Bijzonderheden.
- Schitterend, zeer licht en ruim 3 kamer appartement op de 23e etage;
- Gelegen aan de westkant (de beste zijde) van het gebouw;
- Uniek appartement wat niet vaak te koop komt;
- Circa. 175 m2 woonoppervlakte;
- Voorzien van 2 royale slaapkamers en 2 badkamers met volledige privacy;
- Luxe moderne keuken met diverse inbouwapparatuur;
- Privé parkeerplaats: op -1, vraagprijs € 110.000,- k.k.;
- Extra berging op de 23e etage en een separate eigen berging in onderbouw;
- Voorzien van vloerverwarming en -koeling middels het LTEO/WKO systeem;
- Voorzien van een geavanceerd gloednieuw camera/toegangssysteem;
- Toegang tot de 23ste etage (via de lift of trap) is uitsluitend mogelijk doormiddel van een sleutel transponder;
- Duty manager aanwezig op werktijden, mogelijkheid tot aannemen van pakketten;
- Gezamenlijke fietsenstalling;
- Inclusief afgekocht erfpachtrecht tot april 2056;
- Eeuwigdurende erfpacht afgerond, er is gekozen voor vastklikken;
- Professioneel beheerder en actieve VvE;
- Servicekosten voor het appartement en berging bedragen € 522,20 per maand;
- Service kosten per parkeerplek (indien van toepassing) € 42,51 per maand.

Oplevering in overleg.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief het staat een ieder vrij om de afmetingen na te meten. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Now available on the west side of the Symphony building! This great light and tastefully finished and excellently maintained two bedroom corner apartment of 175 m2 on the 23rd floor, with great views, in the heart of the Zuidas.

Such a turn-key apartment with two bedrooms and two bathrooms, on the beloved west side of the building does not come up for sale very often.

This luxury two bedroom apartment of approximately 175 m2 is a half floor and is located on the west, south and north side of the building. The apartment has large double fully opening windows throughout. The large windows not only ensure that you have a great view, but also that the apartment is wonderfully light. Because of its many windows and location, every view in the apartment is truly a new experience. The apartment has a clear ceiling height of about 2.8 meters. The apartment has 2 front doors, which can be very convenient for a home office, for example.

With this apartment, a parking space in the garage below can be purchased. The parking lot is located on the -1 floor of the Symphony complex and is closed off from the Q-park visitors' garage by means of a private gate. Asking price for this parking space is € 110,000,- k.k.
A parking permit on the Zuidas is not possible.

In the general entrance area is a duty manager present during working hours; for taking mail and other matters in your absence.

The spacious house has a complete modern kitchen. This kitchen is equipped with various appliances. Directly behind the beautiful kitchen is a spacious storage room.

The corner apartment also features two generous bedrooms and two modern bathrooms. The master bedroom has beautiful built-in, floor-to-ceiling (clothing) closets. The bedrooms have complete privacy from each other.

The apartment has a stylish oak parquet floor with a light finish with underfloor heating and floor cooling underneath. This sustainable Long Term Energy Storage (LTEO) system also provides the home's hot tap water. Therefore, there are no radiators present.

In the basement is a separate storage room and a shared bicycle storage.

Location.
Amsterdam Zuidas is a prime location for living, working and recreation in an area with an optimal infrastructure. The historic center of Amsterdam, the cozy Old South and De Pijp are within walking distance or can be reached with the North-South line within minutes. Schiphol Airport is 6 train minutes away. The highways and well-developed public transport system ensure that the Zuidas is one of the best accessible places in the Netherlands. The beautiful Beatrix Park, Amstel Park and the Amsterdam Forest are also nearby.

Layout.
Representative entrance to the building equipped with a duty manager during working hours. Two high speed elevators to the 23rd floor. The elevators are secured so that only the owner and his guests have access to this floor. Very spacious entrance and hall, on the left the very spacious (guest) bedroom facing south with unobstructed views towards Amstelveen, equipped with a private bathroom with rain shower and washbasin, a first separate guest toilet can be found from the hall.

At the end of the hall is access to the spacious bright living room facing southwest with a grandiose view towards the Nieuwe Meer. The living and dining area is interrupted by a bright and complete kitchen with various Miele appliances. From the living room at the level of the dining area you walk into the hallway from where the spacious utility room / storage room with fitted wardrobes is accessible, it is located directly behind the kitchen.

From this same corridor, on the north side of the apartment, is the spacious bright master bedroom, this is equipped with fitted wardrobes and has views of and over the Minerva axis. Adjacent here is the second full and timeless bathroom, also with a beautiful view, equipped with a double sink, bathtub and walk-in shower in beautiful light color scheme. From the hallway there is a second separate toilet.

Besides the separate private storage room in the basement, there is also a shared storage room in the corridor of the 23rd floor.
Secure bicycle storage with direct access outside.

The Building.
Symphony Amsterdam is the most famous and iconic building at the most central location of the Zuidas. Architect Pi de Bruin has designed a timeless building using a combination of brick, a striking use of color and staggered facades. The building has a representative entrance and luxuriously finished halls, in addition, the building has a garage underneath and directly accessible to the public, which is practical and brightly finished.

A timely application has been made for this apartment for the perpetual ground lease. This has already been passed by the notary. It has been chosen to snap up this ground lease right after April 2056. Until April 2056 the ground lease right has already been bought off.
From April 2056 the amount is fixed at approximately € 4,730 per year. This amount is indexed annually.

Details.
- Superb, very bright and spacious 2 bedroom apartment on the 23rd floor;
- Located on the west side (the best side) of the building;
- Unique apartment which is not often for sale;
- Approximately 175 m2 living space;
- Equipped with 2 spacious bedrooms and 2 bathrooms with complete privacy;
- Luxury modern kitchen with various appliances;
- Private parking: at -1, asking price € 110,000, - k.k.;
- Additional storage room on the 23rd floor and a separate private storage room in the basement;
- Equipped with underfloor heating and cooling through the LTEO/WKO system;
- Equipped with an advanced brand new camera / access system;
- Access to the 23rd floor (via elevator or stairs) is only possible by means of a key transponder;
- Duty manager present during working hours, possibility of accepting packages;
- Shared bicycle storage;
- Leasehold rights purchased until April 2056 included;
- Perpetual ground lease completed, there is a choice for latching;
- Professional administrator and active VvE;
- Service costs for the apartment and storage are € 522,20 per month;
- Service costs per parking space (if applicable) € 42,51 per month.

Delivery in consultation.

This information has been carefully compiled by us. However, we accept no liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All stated dimensions and surface areas are indicative and anyone is free to measure them. The NVM conditions apply.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 1.950.000 kosten koper
Vraagprijs per m²
€ 11.143
Status
Verkocht
Bijdrage VvE
€ 522,20 per maand

Bouw

Soort appartement
Bovenwoning (appartement)
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
2010
Soort dak
Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Wonen
175 m²
Inhoud
594 m³

Indeling

Aantal kamers
3 kamers (2 slaapkamers)
Aantal badkamers
2 badkamers en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen
Ligbad
Aantal woonlagen
1 woonlaag
Gelegen op
23e woonlaag
Voorzieningen
Balansventilatie, glasvezelkabel, lift en TV kabel

Energie

Energielabel
A Wat betekent dit?
Isolatie
Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en volledig geïsoleerd
Verwarming
Aardwarmte, gehele vloerverwarming, warmte terugwininstallatie en warmtepomp
Warm water
Aardwarmte en centrale voorziening

Kadastrale gegevens

AMSTERDAM AK 4328
Kadastrale kaart
Eigendomssituatie
Gemeentelijke erfpacht (einddatum erfpacht: 15-04-2056)
Lasten
Afgekocht tot 15-04-2056
AMSTERDAM AK 4329
Eigendomssituatie
Erfpacht (einddatum erfpacht: 15-04-2056)
Lasten
Afgekocht tot 15-04-2056

Buitenruimte

Ligging
In woonwijk, open ligging en vrij uitzicht

Bergruimte

Schuur/berging
Box
Voorzieningen
Elektra

Garage

Soort garage
Parkeerkelder

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Betaald parkeren en parkeergarage

VvE checklist

Inschrijving KvK
Ja
Jaarlijkse vergadering
Ja
Periodieke bijdrage
Ja (€ 522,20 per maand)
Reservefonds aanwezig
Ja
Onderhoudsplan
Ja
Opstalverzekering
Ja

Betrokken makelaar

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.