• Verkocht

Melkweg 17 2 1349 LK Almere overig Almere Hout

€ 330.000 k.k.

Verkoopgeschiedenis

Aangeboden sinds
11 november 2022
Verkoopdatum
27 februari 2023
Looptijd
3½ maand

Omschrijving

Op een schitterende locatie aan een keurige geasfalteerde weg gelegen in het mooiste deel van Oosterwold kunnen wij u deze nieuwbouwmogelijkheid aanbieden.

Optie 1:
De kavel wordt u aangeboden voor een Bieden vanaf prijs van: € 330.000,-- kosten koper. (Houd rekening met 10,4% overdrachtsbelasting).

Deze kavel heeft een kaveloppervlak van 817 m2 en hierop mag 160 m2 Bruto vloeroppervlak worden gerealiseerd + de vergunningsvrije ruimte.

Als u alleen de grond koopt, bent vrij om uw eigen woning te realiseren binnen de door de gemeente en Team Oosterwold opgestelde regelgeving.

Optie 2:
Als u geen zin heeft om uw eigen huis te (laten) bouwen, kunt u de grond koper met een schitterende bungalow erop. De bungalow wordt zo goed als "turn key" opgeleverd. U wordt volledig ontzorgd.

De Hofvilla van 100 m2 BVO kunnen wij u aanbieden voor: € 630.000,-- Vrij op naam.
De Hofvilla van 120 m2 BVO kunnen wij u aanbieden voor: € 670.000,-- Vrij op naam.

Wij bieden de bungalows aan in twee varianten. Een variant van 100 m2 BVO en een variant van 120 m2 BVO (Bruto Vloer Oppervlak). Dit betekent respectievelijk: 84 m2 GBO (woonoppervlak) en 99 m2 GBO.

De Hofvilla's worden gebouwd door Bouwbedrijf Hof uit Grootebroek ( familiebedrijf is gespecialiseerd in het realiseren van individuele woonhuizen, die op traditionele wijze worden gebouwd.

Speciaal voor Oosterwold is de Hofvilla 01 ontworpen: een bungalow voor gelijkvloers wonen, met een inwendige plafondhoogte van 2.80 meter. Er is ruime keuze in de indeling en ook in de uitvoering van de buitengevel, zodat iedereen zijn woonwensen kan verwezenlijken. De woningen zijn geheel afgeprijsd zodat meteen duidelijk is wat de bouwkosten zijn en daarmee de totale stichtingskosten van de woning.

Binnen / naast deze vaste prijs is nog veel maatwerk mogelijk. Er is inmiddels een aantal Hofwoningen in Oosterwold gerealiseerd.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Voor de bouw van de woningen van Hofbouw is een algemene technische omschrijving beschikbaar (april 2022). Deze is grotendeels ook van toepassing op de Hofvilla 01. Het aanbod voor Oosterwold is wat completer.

Ook de volgende zaken zijn in Oosterwold inbegrepen in de aanneemsom:
- Aansluiting op de toekomstige riolering gezien de actuele ontwikkelingen (het kan zijn dat er een tijdelijke voorziening moet worden getroffen, dit geeft eventueel een meerprijs).
- Legeskosten;
- Aansluiten op de nutsvoorzieningen elektra, water en glasvezel verbinding;
- Grondwerk: aanvullen grond rondom de woning, zand op de kavel, rijplaten leggen, uitgraven waterpartij / sloten indien nodig;
- Drainage rondom de woning;
- Heiwerk niet verrekenbaar (vaste prijs voor het heiwerk)
- Woningborg garantie regeling.

VARIANTEN

De Hofvilla is beschikbaar in verschillende maatvoeringen. Wel afgeprijsd maar nog niet ontworpen is een woonhuis van 80 m2 bvo.

De standaardmaat voor de Hofvilla is 100 m2 bvo. Deze is uitbreidbaar naar 120 m2 bvo. Groter is ook mogelijk, dan volgt een maatwerk offerte. Voor beide maatvoeringen (100 en 120 m2 bvo) zijn reeds 3 varianten beschikbaar. Deze kunnen zonder meerkosten worden gewijzigd (tenzij er bijvoorbeeld een extra badkamer in komt). Voor de afwerking van de gevel is er keuze uit een groot aantal kleuren baksteen.

Ieder huis is maatwerk. De architect tekent voor iedere opdrachtgever de plattegronden uit.

De in deze aanbieding genoemde prijzen zijn Vrij op naam, inclusief grond en de hierboven benoemde werkzaamheden.
U sluit een koopovereenkomst aan met de grondeigenaar en een aanneemovereenkomst met Hof Bouw.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Semeijn Makelaardij om een afspraak in te plannen om op de locatie te gaan kijken. De makelaar kan u dan uitgebreid inlichten over dit mooie project.

=========================================================================

We can offer you this new construction opportunity at a beautiful location on a neat asphalted road in the most beautiful part of Oosterwold.

Option 1:
The lot is offered to you for a Bid from price of: € 330,000, costs for the buyer. (Consider 10.4% transfer tax).

This plot has a plot area of 817 m2 and 160 m2 Gross floor area + the permit-free space may be realized on this plot.

If you only buy the land, you are free to realize your own home within the regulations drawn up by the municipality and Team Oosterwold.

Option 2:
If you don't feel like building your own house, you can buy the land with a beautiful bungalow on it. The bungalow is delivered as good as "turn key". You will be completely unburdened.

We can offer you the Hofvilla of 100 m2 GFA for: € 630,000 Free in name.
We can offer you the Hofvilla of 120 m2 GFA for: € 670,000 Free in name.

We offer the bungalows in two variants. A variant of 100 m2 GFA and a variant of 120 m2 GFA (Gross Floor Surface). This means respectively: 84 m2 GBO (living area) and 99 m2 GBO.

The Hofvillas are being built by Bouwbedrijf Hof from Grootebroek ( family business specializes in the realization of individual houses, which are built in a traditional way.

The Hofvilla 01 was specially designed for Oosterwold: a bungalow for living on the ground floor, with an internal ceiling height of 2.80 metres. There is a wide choice in the layout and also in the execution of the outer facade, so that everyone can realize their living wishes. The houses are completely discounted so that it is immediately clear what the construction costs are and therefore the total construction costs of the house.

Within / in addition to this fixed price, a lot of customization is possible. A number of Hofwoningen have now been realized in Oosterwold.

TECHNICAL DESCRIPTION

A general technical description is available for the construction of Hofbouw homes (April 2022). This largely also applies to the Hofvilla 01. The offer for Oosterwold is somewhat more complete.

The following items are also included in the contract price in Oosterwold:
- Connection to the future sewer system in view of current developments (a temporary provision may have to be made, which may entail an additional cost).
- Legal costs;
- Connecting to the utilities electricity, water and fiber optic connection;
- Groundwork: replenish soil around the house, sand on the plot, lay road plates, excavate water feature / ditches if necessary;
- Drainage around the house;
- Piling work not deductible (fixed price for the piling work)
- Housing deposit guarantee scheme.

VARIANTS

The Hofvilla is available in different sizes. Discounted but not yet designed is a house of 80 m2 GFA.

The standard size for the Hofvilla is 100 m2 GFA. This is expandable to 120 m2 GFA. Larger is also possible, then a tailor-made offer will follow. There are already 3 variants available for both sizes (100 and 120 m2 GFA). These can be changed without additional costs (unless, for example, an extra bathroom is added). For the finishing of the facade, there is a choice of a large number of colors of brick.

Every house is tailor-made. The architect draws up the floor plans for each client.

The prices stated in this offer are Free to name, including land and the activities mentioned above.
You enter into a purchase agreement with the land owner and a construction agreement with Hof Bouw.

Are you interested? Please contact Semeijn Makelaardij to schedule an appointment to view the location. The estate agent can then provide you with extensive information about this beautiful project.

Kenmerken

Overdracht

Laatste vraagprijs
€ 330.000 kosten koper
Oorspronkelijke vraagprijs
€ 360.000 kosten koper
Status
Verkocht

Bouw

Soort object
Bouwgrond

Indeling

Perceel
817 m²

Kadastrale gegevens

ALMERE C 4160
Kadastrale kaart
Oppervlakte
817 m² (deelperceel)
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
Aan bosrand, aan rustige weg, in bosrijke omgeving, in woonwijk, landelijk gelegen en vrij uitzicht

Betrokken makelaar

NVM verkoopmakelaar

Semeijn Makelaardij B.V.

Bel 036-3030900

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.