• Onder bod

Reulisweg 6091 NZ Leveroy Leveroy

Omschrijving

Op een fraaie locatie gelegen perceel, waarbij de mogelijkheid bestaat om naar eigen inzicht, binnen de grenzen van de vigerende bouwvoorschriften en het bestemmingsplan uw droomwoning te realiseren.
Dit perceel, zijnde niet bouwrijp (het is thans nog een weiland met enkele opstallen), is gelegen op een fraaie, landelijk gelegen locatie op enkele minuten van de winkelkern Heythuysen en op enkele autominuten van de de steden Weert, Nederweert en Roermond. Tevens is de A2 goed en snel bereikbaar binnen 5 minuten!

De kavel (kadastraal bekend gemeente Nederweert sectie G nummer 1516) is 2.258 m2 groot, heeft een frontbreedte van maar liefst ongeveer ca. 32 meter en een diepte van ongeveer ca. 74 meter.

Leveroy (Limburgs: Leivere) is een klein dorpje in de gemeente Nederweert. Het had per 1 januari 2011 1048 inwoners. Het dorp is ontstaan in de late Middeleeuwen, op de grens van het Land van Weert en het graafschap Horn. Vermoedelijk in de 15e eeuw werd daar een kapel gebouwd, gewijd aan de Heilige Barbera. In 1617 werd deze kapel verheven tot parochiekerk. Als eerste pastoor werd aangesteld Godefridus Guyten. De huidige Sint-Barbarakerk werd gebouwd in de jaren na de Tweede Wereldoorlog en is een ontwerp van architect Jos Wielders die ook de in 1944 verwoeste voorganger uit 1923 had ontworpen (bron: Heemkunde vereniging Leveroy).

Leveroy kent een rijk verenigingsleven. De talloze verenigingen, variërend van, onder andere een beugelclub tot een tennisvereniging en Jong Nederland, zijn erg populair onder de bevolking.

DIT PERCEEL WORDT VERKOCHT ONDER DE NAVOLGENDE VOORWAARDEN/BEDINGEN

De sluitingsdatum voor het doen van een bieding is: woensdag 31 augustus 2022 om: 13.00u

1. verkocht wordt onder voorwaarde dat bij sloop van de aanwezige opstallen, het opstal wat doorloopt over het perceel van de achterbuurman, door de koper netjes dicht wordt gemaakt aan de zijde van de achterbuurman, dit is alsdan voor rekening en risico van koper. Verkoper verricht geen sloopwerkzaamheden, het perceel wordt 'as is, where is' verkocht.
2. de koop is onder voorbehoud schriftelijke goedkeuring verkoop door het College van Sanering.
3. na overeenstemming wordt direct een koopovereenkomst (NVM model) gemaakt.
4. levering van de onroerende zaak zal na het onvoorwaardelijk worden van de koopovereenkomst uiterlijk 6 weken later plaatsvinden.
5. door koper wordt een bankgarantie/waarborgsom gesteld van 10% van de koopsom af te geven uiterlijk binnen 6 weken na ondertekening koopovereenkomst.
6. het huidige vigerende bestemmingsplan is aan koper genoegzaam bekend, tevens in te zien via
7. bodeminformatie ten aanzien van de onroerende zaak en belendingen is aan koper genoegzaam bekend. Bodeminformatie is beschikbaar via het Bevoegd Gezag, provincie Limburg en gemeente Nederweert.
8. de juridische en feitelijke toestand van het perceel is aan koper genoegzaam bekend
9. verder onderzoek naar haalbaarheid plannen, onderzoek, bodemonderzoek, sondering, ontwerp, vergunningen etc. (alle benodigde activiteiten om tot een omgevingsvergunning te komen). is voor eigen rekening en risico van de koper. Indien koper of verkoper alsnog afziet van de koop, dan wel een beroep doet op ontbindende voorwaarden, worden er onder geen beding mogelijk door koper of namens koper gemaakte kosten vergoed. Ook als de koop wel gestand gedaan wordt, worden de door koper of namens koper gemaakte kosten niet door verkoper vergoed.
10. de koopsom van het perceel is € 302.500,- von. Het perceel wordt bij verkoop "as is, where is" geleverd, zijnde niet bouwrijp.
11. Voor verdere vragen en of aanvullende gegevens neem contact op met het makelaarskantoor
12. Een aanbod komt tot stand door tijdig ontvangst van het ingevulde biedingsformulier van move.nl, dan wel door het afgeven van een schriftelijk voorstel in een gesloten envelop op het kantoor van de makelaar (Roermond), voor sluitingsdatum en sluitingstijd. Bedragen worden uitgedrukt in euro’s, als absoluut getal vermeld en niet gerelateerd aan een ander aanbod. Een aanbod dat strijdig is met dit artikel is ongeldig. Een aanbod dient tenminste de navolgende onderdelen te bevatten: Prijsvoorstel, gewenste ontbindende voorwaarden inclusief bijbehorende termijnen, aanvaardingswens, notariskeuze.
13. Wanneer zonder bemiddeling van een aankopende makelaar wordt geboden, dient de bieder een kopie van zijn/haar geldig legitimatiebewijs bij te voegen (AVG proof).
14. Een aanbod kan niet eenzijdig door een bieder worden ingetrokken en blijft geldig tot de verkoper gunt of vaststaat dat niet aan een van de bieders wordt gegund.
15. Direct na afloop van de inschrijvingstermijn worden de inschrijfformulieren geopend door de verkopende makelaar ten diens kantore (Roermond).
16. Iedere bieder (of een door de bieder aangewezen vertegenwoordiger), evenals diens aankopende makelaar, heeft het recht om bij de opening aanwezig te zijn. Nadat de verkopende makelaar de inschrijfformulieren heeft geopend stelt hij alleen de verkoper in kennis van de hoogte en voorwaarden van de gedane biedingen. Deze beslist met welke bieder hij een overeenkomst sluit. Verkoper heeft het uitdrukkelijke recht van gunning. Na verloop van de drie dagen bedenktijd worden de hoogte en de voorwaarden van de gedane biedingen voor degenen die aan de inschrijving hebben meegedaan ter inzage gelegd ten kantore van de verkopende makelaar (Roermond) voor een termijn van 3 dagen.
17. Binnen uiterlijk één week na het sluitingstijdstip dient de verkopende makelaar bekend te maken of, en zo ja aan wie, wordt gegund. De verkopende makelaar treedt niet met bieders in nadere onderhandeling voor de gunning.
18. Indien meerdere personen gezamenlijk inschrijven, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van hun verplichtingen jegens de verkoper.
19. De afspraken worden vastgelegd in een koopovereenkomst, conform het meest recente model zoals vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM, VastgoedPRO, VBO makelaar, de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis.
20. De verkopende makelaar onthoudt zich van medewerking aan transacties en handelingen van de verkoper die strijdig zijn met de inhoud en strekking van deze voorwaarden.

Kenmerken

Overdracht

Vraagprijs
€ 302.500 vrij op naam
Aangeboden sinds
6+ maanden
Status
Onder bod
Aanvaarding
Per direct beschikbaar

Bouw

Soort object
Bouwgrond

Indeling

Perceel
2.258 m²

Kadastrale gegevens

NEDERWEERT G 1516
Kadastrale kaart
Oppervlakte
2.258 m²
Eigendomssituatie
Volle eigendom

Buitenruimte

Ligging
Aan rustige weg, in bosrijke omgeving, in woonwijk en landelijk gelegen

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Reistijd

Zie hoelang je onderweg bent vanaf dit huis naar bijvoorbeeld je werk of familie.

Reulisweg

€ 302.500 v.o.n.