Spuistraat 253 III 1012 VR Amsterdam

  • Verhuurd
€ 4.150 /mnd

Omschrijving

*** For English, please see below ***

Spuistraat 253 - ‘De Seylende Hoop’

Te huur voor een periode van één of twee jaar is dit prachtige ‘turnkey’ appartement verdeeld over de bovenste drie verdiepingen van ‘De Seylende Hoop’, een historisch pakhuis en rijksmonument uit 1774. [1]. Het appartement werd in 2015 onder architectuur verbouwd en is voorzien van drie slaapkamers, drie badkamers, volledig uitgeruste woonkeuken, ruime zitkamer en separate werkkamer. Het volledig gemeubileerde appartement beslaat 154 M2, gemeten volgens de NEN 2850 norm. Pièce de Résistence is een dakterras met uitzicht op het historische daklandschap van de stad.

De locatie van dit appartement kon niet centraler zijn. De Spuistraat ligt in het hart van het historische centrum van Amsterdam, minuten van van de Dam, de Negen Straatjes en op 20 minuten lopen van het Museumkwartier. Het Centraal Station ligt op ongeveer 15 minuten lopen (minder dan 5 minuten met de tram), en zo ook metro station Rokin, dat u in minder dan 10 minuten verbindt met het zakendistrict in Amsterdam Zuid (Zuidas). Een bruisend deel van Amsterdam, met plaatsen als SOHO House en Café Hoppe (1670) op een steenworp afstand.

Het pand op Spuistraat 253 is één van de weinig overgebleven voorbeelden van een pakhuis in de straat. Normaal is zo’n pakhuis best donker door z’n diepte en lage plafonds maar in dit pand is het tegenovergestelde waar. Naast het pakhuis staat een heel laag klein zeventiende-eeuws huisje op nr. 255 waardoor op de bovenste verdiepingen van nr. 253 veel ramen aan de zijgevel geplaatst konden worden, die het appartement van veel daglicht voorzien. [2]. Ook is het vloerhout van de vliering voor een gedeelte verwijderd wat aan de voorzijde van het appartement een enorm ruimtelijke beleving en veel licht geeft. In de ochtend schijnt de zon door de ramen in de zijgevel op het oosten en in de middag door de ramen in de voorgevel op het westen. Aan het eind van de dag is het goed toeven op het dakterras waar je dan de zon onder kunt zien gaan, ongeveer ter plaatse van de Westertoren.

In het appartement aangekomen valt meteen de spannende combinatie van een historisch pand gecombineerd met moderne vormgeving op. De verbouwing in 2015 door interieurarchitect Ingrid Wijnen heeft een eenheid gebracht op die veel rust geeft. Zorgvuldig zijn de normaal zo lelijke elementen als radiatoren, wasmachines en apparatuur weggewerkt in bijzonder smaakvolle, met de handgemaakte houten meubels. Die niet los geplaatst zijn maar in een vloeiende lijn door het appartement lopen. Op ooghoogte is de gehele breedte van het pand zichtbaar en dat geeft een gevoel van ruimte. Het handschrift van de interieurarchitect is herkenbaar in het gehele appartement zoals bijvoorbeeld in de trappen, traphekken, de keuken, de badkamers en kasten. Niks is lelijk; alles is mooi in dit appartement. Alle onderdelen hebben aandacht gekregen.

In deze woning van maar liefst drie verdiepingen bevindt de zitkamer zich aan de voorzijde op de onderste verdieping. Opvallend is de verweerde deur uit Algerije, die toegang verleend aan de werkkamer. Tevens op deze verdieping een slaap- en badkamer aan de achterzijde. Een prachtige en tegelijk comfortabel beloopbare trap leidt naar de keuken op de middelste verdieping aan de voorzijde en een slaapkamer met badkamer aan de achterzijde. En vervolgens leidt dezelfde prachtige trap naar de bovenste verdieping onder de schuine kap met nog een slaapkamer en badkamer. Deze bovenste verdieping kan worden afgesloten met een hijsluik wat goed past bij het karakter van het pakhuis.

Dat karakter van het historische pakhuis is door het hele appartement goed bewaard en herkenbaar gebleven. Bijvoorbeeld aan het afgebikte metselwerk van de voorgevel dat onbehandeld is gebleven in zitkamer en keuken en wat een mooie sfeer aan de ruimtes geeft. En bijvoorbeeld aan de balken met herkenbare sporen van gebruik en geschiedenis. In de nok is nog het hijswiel te zien waar vroeger het rad zat om de voorraden in het pakhuis te laden. Dat is ook nog goed te zien aan de hendels in de voorgevel. [3].

Het appartement is grotendeels voorzien van isolerende beglazing en het dak is aan de binnenzijde geïsoleerd. Vloeren zijn afwisselend oude houten vloeren en moderne vlakke vloeren. De moderne verlichting zijn stuk voor stuk kunstwerken. In het appartement is veel aandacht besteed aan de aansluitingen, details en overgangen tussen de verschillende materialen en ruimtes.

De Spuistraat was eens een voorname gracht en dat is nog te zien aan de afstand tussen de gevels in het profiel van de straat. De gracht heette toen de Nieuwezijds Achterburgwal en maakte deel uit van de Middeleeuwse stad. De Amstel deelde Amsterdam tot eind 14e eeuw in twee vrijwel gelijke delen, de oude zijde met de Oude Kerk en de nieuwe zijde met de Nieuwe Kerk. Ter bescherming van de stad werd aan elke zijde een gracht gegraven met daarachter een burgwal, een aarden wal, voorzien van een houten palissade ter afscherming. Toen achter deze wallen omstreeks 1385 nieuwe wallen werden aangelegd, werd de bestaande wal de Voorburgwal en de nieuwe wal de Achterburgwal, en dit zowel aan de oude als de nieuwe zijde. Zo ontstonden de Oudezijds Voorburgwal, Oudezijds Achterburgwal, Nieuwezijds Voorburgwal en Nieuwezijds Achterburgwal. Aan de Nieuwezijds Achterburgwal lagen voornamelijk pakhuizen en stallen, die bij de grotere huizen op de Nieuwezijds Voorburgwal hoorden In 1867 werd de gracht gedempt en sindsdien is de naam Spuistraat.

Specificaties:

Niet geschikt voor woningdelers
Netto vloeroppervlak: 154 M2, conform NEN 2580 normen
Huurprijs € 4100 per maand excl. GWL
Twee maanden borg
Beschikbaar per 1 augustus 2022
Huurtermijn 1 of 2 jaar
Volledig gemeubileerd
Volledig uitgeruste keuken
Recent vernieuwde combi ketel

Bronvermelding:
[1] Rijksmonument 5604 - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
[2] Stadsarchief Amsterdam, Waivers, Deel: 148, Periode: 1774, Amsterdam, Archief 5062, dossiernummer 148, 13 oktober 1774, Kwijtscheldingen
[3] Haslinghuis - Janse, Bouwkundige termen, verklarend woordenboek van de westerse achitectuur- en bouwhistorie, 1997, p 342-343

Historische context: Ir. Nanette de Jong, Conservatiearchitect

Fotografie: Marie-José van den Ende

***

Spuistraat 253 - 'De Seylende Hoop'

For rent for a period of one or two years is this beautiful 'turnkey' apartment, in ship-shape and ready to move in, divided over the top three floors of a grade one listed building from 1774. [1]. The apartment is fully furnished and was restored under architecture in 2015. It features three bedrooms, three bathrooms, fully equipped kitchen, large sitting room with comfortable lounge furniture, and separate study. The fully furnished apartment occupies 154 M2, measured according to the NEN 2850 standards. Pièce de Résistence is a beautiful roof terrace with views of the historic rooftop landscape of the city.

The location of this apartment could not be more central. The Spuistraat is located in the very heart of Amsterdam's historic city center, a minute or two from the Dam, Negen Straatjes and a 20-minute walk to the Museum Quarter. Centraal Station is about 15 minutes’ walk away (under 5 minutes by tram), as is the Rokin metro station, connecting you to the Amsterdam South business district in under 10 minutes. A vibrant part of Amsterdam, with places like SOHO House and Café Hoppe (1670) on your doorstep.

The building at Spuistraat 253 is one of the few remaining examples of a warehouse in the street. Normally such a warehouse is quite dark because of its depth and low ceilings, but in this building the opposite is true. Next to the warehouse is a very low, seventeenth-century house at no. 255, which allowed many windows to be placed on the side wall of no. 253, providing the apartment with plenty of daylight. [2]. Also, the floor timbering of the loft has been partially removed, which gives the front of the flat an enormous spatial experience and lots of light. In the morning, the sun shines through the windows in the side wall facing east and in the afternoon through the windows in the front wall facing west. At the end of the day, the roof terrace is a great place to relax and watch the sun go down, approximately at the location of the Westertoren.

When one enters the apartment, one immediately notices the exciting combination of a historic building and modern design. The renovation in 2015 by interior architect Ingrid Wijnen has brought a unity that is very peaceful. The normally ugly elements such as radiators, washing machines and appliances have been carefully concealed in particularly tasteful, handmade wooden furniture. The furniture is not placed loose but runs in a flowing line through the flat. At eye level, the entire width of the building is visible, which gives a feeling of space. The interior designer's handwriting is recognizable throughout the apartment, for example in the staircases, stair railings, kitchen, bathrooms and cupboards. Nothing is ugly; everything is beautiful in this flat. All parts have been given attention.

In this three-storey home, the living room is at the front on the lowest floor of the apartment. The living room us equipped with comfortable lounge furniture. The weathered door from Algeria is striking and allows access to the study. Also on this floor is a bedroom and bathroom at the back. A beautiful and at the same time comfortable staircase leads to the kitchen on the middle floor at the front and to the master bedroom with en-suite bathroom at the back. And then the same beautiful staircase leads to the top floor under the sloping roof with another bedroom and bathroom. This top floor allows entrance to the rooftop terrace and can be closed off with a lifting shutter, which fits in well with the character of the warehouse.

Throughout the apartment, the character of a historic warehouse is well preserved and recognisable. For example, the chiselled brickwork of the façade that has remained untreated in the living room and kitchen gives a beautiful atmosphere to the rooms. And, for example, the beams with recognisable traces of use and history. In the ridge, you can still see the hoisting wheel that used to be used to load the supplies into the warehouse. This is also clearly visible on the levers in the front facade. [3].

The apartment has insulating glazing on most windows and the roof is insulated on the inside. Floors are alternating between old wooden floors and modern concrete floors. The modern lights are all works of art. Throughout the apartment, much attention has been paid to the connections, details and transitions between the various materials and spaces.

The Spuistraat was once a prominent canal and this can still be seen in the distance between the façades in the profile of the street. The canal was then called Nieuwezijds Achterburgwal and was part of the medieval city. Until the end of the 14th century, the Amstel divided Amsterdam into two almost equal parts, the old side with the Old Church and the new side with the New Church. To protect the city, a canal was dug on each side and behind it a rampart, an earthen wall, with a wooden palisade for protection. When new ramparts were constructed behind these around 1385, the existing rampart became the Voorburgwal and the new rampart the Achterburgwal, both on the old and the new side. Thus the Oudezijds Voorburgwal, Oudezijds Achterburgwal, Nieuwezijds Voorburgwal and Nieuwezijds Achterburgwal came into being. On the Nieuwezijds Achterburgwal were mainly warehouses and stables, which belonged to the larger houses on the Nieuwezijds Voorburgwal In 1867 the canal was filled up and since then the name Spuistraat.

Specifications:

- Not suitable for house sharing
- Living space: 154 M2, according to NEN 2580 norms
- Rental price € 4150 per month excl. utilities
- Two months deposit
- Available per August 15th, 2022
- Lease term is 1 or 2 years
- Fully furnished
- Fully equipped kitchen
- Recently renewed combi boiler

Source reference:
[1] National Monument 5604 - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
[2] Stadsarchief Amsterdam, Waivers, Part: 148, Period: 1774, Amsterdam, Archives 5062, file number 148, 13 October 1774, Waiver of debt
[3] Haslinghuis - Janse, Bouwkundige termen, explanatory dictionary of western architecture and building history, 1997, p 342-343

Historic context: Nanette de Jong, Conservation Architect
Photography: Marie-José van den Ende

Kenmerken

Overdracht

Laatste huurprijs
€ 4.150 per maand (geen servicekosten)
Waarborgsom
€ 8.300 eenmalig
Huurovereenkomst
Tijdelijke verhuur
Status
Verhuurd

Bouw

Soort appartement
Bovenwoning (appartement)
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwjaar
Voor 1906
Specifiek
Erfgoed, monument en monumentaal pand
Soort dak
Tentdak bedekt met pannen

Oppervlakten en inhoud

Gebruiksoppervlakten
Wonen
154 m²
Gebouwgebonden buitenruimte
14 m²
Externe bergruimte
4 m²
Inhoud
455 m³

Indeling

Aantal kamers
6 kamers (3 slaapkamers)
Aantal badkamers
3 badkamers en 1 apart toilet
Badkamervoorzieningen
Ligbad, 3 douches en 3 toiletten
Aantal woonlagen
3 woonlagen
Gelegen op
3e woonlaag
Voorzieningen
Dakraam, natuurlijke ventilatie en TV kabel

Energie

Energielabel
Niet verplicht
Isolatie
Dakisolatie en gedeeltelijk dubbel glas
Verwarming
Cv-ketel
Warm water
Cv-ketel
Cv-ketel
Hoog rendement met hydrofoor (eigendom)

Buitenruimte

Ligging
In centrum
Balkon/dakterras
Dakterras aanwezig

Bergruimte

Schuur/berging
Inpandig
Voorzieningen
Elektra, verwarming en stromend water
Isolatie
Geen isolatie

Parkeergelegenheid

Soort parkeergelegenheid
Betaald parkeren, openbaar parkeren en parkeervergunningen

VvE checklist

Inschrijving KvK
Ja
Jaarlijkse vergadering
Ja
Periodieke bijdrage
Ja
Reservefonds aanwezig
Ja
Onderhoudsplan
Ja
Opstalverzekering
Ja