Eindhoven - Frankrijkstraat

Eindhoven
Van € 770 tot 1.395 /mnd

Uitgelichte kenmerken

 • Aantal huizen 61 (geen beschikbaar)
 • Wonen 35 tot 102 m²
 • Aantal kamers 2 tot 4

Omschrijving

EEN PRACHTIGE PLEK TEGEN HET CENTRUM VAN EINDHOVEN
Op deze prachtige plek tegen het centrum van Eindhoven verrijzen aan de Frankrijkstraat en Egelstraat in totaal 61 comfortabele huurappartementen.
De appartementen variëren in oppervlakte van ca. 37m2 tot 102m2 en beschikken allemaal over:

- Een comfortabele woonkamer;
- Complete ingerichte keuken (inductiekookplaat, combi-oven, koel-vriescombinatie, vaatwasmachine, afzuigkap (recirculatie);
- Minimaal 1 slaapkamer (maar in veel gevallen 2 slaapkamers);
- Badkamer (wastafel met mengkraan en spiegel, douche, tegelwerk wanden tot aan het plafond, elektrische radiator);
- Balkon;
- Bergruimte in het eigen appartement;
- Toilet (wandcloset met zitting, fonteintje en toiletrolhouder).

AFWERKING
- Wanden volledig afgewerkt door middel van scanbehang en muurverf in wit RAL 9010;
- Vloerafwerking dient door huurder zelf te worden aangebracht;
- Plafond afgewerkt door middel van spuitpleisterwerk.

PARKEREN
- Er komen 46 parkeerplaatsen waarvan 5 plekken worden gereserveerd voor deelauto's;
- De parkeerplaatsen zijn vooraf toegewezen aan bepaalde huisnummers;
- Op het terrein zijn 3 stuks laadpalen aangesloten, deze zijn voorzien van een betaalsysteem.

OVERIG
- Glasvezelaansluiting;
- De appartementen zijn gebouwd naar de laatste standaarden en zullen allemaal gasloos worden uitgevoerd;
- Afval via ondergrondse afvalcontainers nabij de hoofdentree van de Egelstraat;
- De appartementen beschikken over circa 3 zonnepanelen;
- De appartementen aan de Frankrijkstraat beschikken niet over een lift.

De verwarming van de appartementen geschiedt middels een luchtwarmtepomp.

De oplevering van de appartementen staat momenteel gepland voor circa september 2022.

Toewijzingscriteria:

Algemene huurvoorwaarden
- Eénverdiener: 3,5 x bruto maandhuur als inkomenseis (incl. vaste toeslagen en vakantiegeld);
- Tweeverdieners: het tweede bruto salaris telt voor 1/3 mee (uitzondering: beide AOW, dan worden beide salarissen volledig meegerekend; beide vast contract dan graag overleg);
- Eén maand borg;
- Bij een jaarcontract geldt dezelfde inkomenseis met een verhoogde borg van 3 maanden;
- ZZP’ers: dezelfde eis met een verhoogde borg van 3 maanden;
- Bij een minimum salaris van 75% van de inkomenseis is een garantstelling van derden vereist voor een jaar huur;
- Huisdieren alleen na toestemming;
- Indien u een pensioenuitkering ontvangt gelden er andere voorwaarden.

U dient de volgende bijlagen (van huurder, eventuele partner en eventuele garant- of borgsteller!) te versturen voor een eventuele toewijzing:
Standaard
- Veilige kopie identiteitsbewijs, zijnde een geldig paspoort of identiteitskaart zie of gebruik de app KopieID;
- Een ingevulde verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder indien u een woning huurt;
- Een hypotheekhouderverklaring of kopie koopakte indien u een koopwoning heeft;
- Een uittreksel BKR. Op te vragen via

In loondienst
- Kopie van uw laatste 3 salarisspecificaties;
- Bewijs van uw laatste 3 loonstortingen op uw bankrekening;
- Een ingevulde werkgeversverklaring indien u thans in loondienst bent.

Bij zelfstandige ondernemers
- Een ingevulde accountantsverklaring of soortgelijk document voor ondernemers;
- Een ingevuld IB60 formulier;
- Recente jaarcijfers;
- Recent gewaarmerkt uittreksel Kamer van Koophandel voor ondernemers.

Wanneer u gepensioneerd bent
- Meest recente pensioenbeschikking voor gepensioneerden (er geldt een andere inkomenseis).

*De foto’s in deze advertentie geven een sfeerimpressie weer van een soortgelijk appartement, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend*

ENGLISH TEXT:
A BEAUTIFUL PLACE NEAR THE CENTER OF EINDHOVEN
On this beautiful spot in the center of Eindhoven, on the Frankrijkstraat and Egelstraat, a total of 61 comfortable rental apartments are being built.

The apartments range in size from about 37m2 to 102m2 and all have:

- A comfortable living room;
- A fully equipped kitchen (induction stove, combi-oven, fridge-freezer, dishwasher, extractor fan (recirculation);
- At least 1 bedroom (but in many cases 2 bedrooms);
- Bathroom (sink with mixer tap and mirror, shower, tiled walls to ceiling, electric radiator);
- Balcony;
- Storage space in the own apartment;
- Toilet (wall closet with seat, fountain and toilet roll holder).

FINISHING
- Walls completely finished by means of scan wallpaper and wall paint in white RAL 9010;
- Floor finish to be provided by the tenant;
- Ceiling finished by means of spray plaster.

PARKING
- There will be 46 parking spaces of which 5 spaces will be reserved for shared cars;
- The parking spaces are pre-assigned to certain house numbers;
- There are 3 charging stations on the site connected, these are equipped with a payment system.

OTHER
- Fiber optic connection;
- The apartments are built to the latest standards and will all be gasless;
- Waste via underground waste containers near the main entrance of the Egelstraat;
- The apartments have approximately 3 solar panels;
- The apartments on Frankrijkstraat do not have an elevator.

The apartments are heated by means of an air heat pump.

The completion of the apartments is currently planned for approximately September 2022.

Allocation criteria:
General rental conditions
- Single earner: 3.5 x gross monthly rent as income requirement (incl. fixed allowances and vacation pay);
- Two earners: the second gross salary counts for 1/3 (exception: both AOW, then both salaries are fully counted, both permanent contract please consult);
- One month deposit;
- For a year contract, the same income requirement with an increased deposit of 3 months;
- ZZP'ers: the same requirement with an increased deposit of 3 months;
- With a minimum salary of 75% of the income requirement, a third party guarantee is required for one year's rent;
- Pets only after permission;
- If you receive a pension benefit, different conditions apply.

You need to send the following attachments (from tenant, any partner and any guarantor or guarantor!) for any allocation:

Standard
- Secure copy of identity document, being a valid passport or identity card see or use the app KopieID;
- A completed landlord statement from your current landlord if you are renting a property;
- A mortgage holder's declaration or a copy of the sales contract if you own a house;
- A BKR extract. To be requested from

In salaried employment
- Copy of your last 3 salary slips;
- Proof of your last 3 salary payments into your bank account;
- A completed employer's statement if you are currently employed.

In case of self-employed entrepreneurs
- A completed auditor's report or similar document for entrepreneurs;
- A completed IB60 form;
- Recent annual figures;
- Recent certified extract from the Chamber of Commerce for entrepreneurs.

If you are retired
- Most recent pension decree for pensioners (a different income requirement applies).

*The pictures in this ad give an impression of a similar apartment, no rights can be derived from this*.

Foto's

360° foto's en video

Woningtypen

Van de 61 huizen in dit project zijn er geen beschikbaar

 • Type A (3 kamer)

  Galerijflat € 1.210 /mnd
  • wonen 79 m² wonen
  • aantal kamers 3 kamers
  Huis Wonen Kamers Prijs
  Egelstraat 36 Verhuurd 79 m² wonen 3 kamers € 1.210 /mnd
  Egelstraat 4 Verhuurd 79 m² wonen 3 kamers € 1.210 /mnd
  Egelstraat 70 Verhuurd 79 m² wonen 3 kamers € 1.210 /mnd
 • Type B (3 kamer)

  Galerijflat Van € 1.160 tot 1.195 /mnd
  • wonen 78 m² wonen
  • aantal kamers 3 kamers
  Huis Wonen Kamers Prijs
  Egelstraat 10 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.160 /mnd
  Egelstraat 100 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 12 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.160 /mnd
  Egelstraat 14 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 20 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 22 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 24 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 26 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 28 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 30 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 32 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 38 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 40 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 42 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 44 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 46 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 54 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 56 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 58 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 6 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.160 /mnd
  Egelstraat 62 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 64 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 66 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 72 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 74 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 76 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 78 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 8 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.160 /mnd
  Egelstraat 80 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 88 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 90 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 92 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 94 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 96 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
  Egelstraat 98 Verhuurd 78 m² wonen 3 kamers € 1.195 /mnd
 • Type C (4 kamer)

  Galerijflat € 1.395 /mnd
  • wonen 102 m² wonen
  • aantal kamers 4 kamers
  Huis Wonen Kamers Prijs
  Egelstraat 16 Verhuurd 102 m² wonen 4 kamers € 1.395 /mnd
 • Type D (3 kamer)

  Galerijflat € 1.200 /mnd
  • wonen 79 m² wonen
  • aantal kamers 3 kamers
  Huis Wonen Kamers Prijs
  Egelstraat 18 Verhuurd 79 m² wonen 3 kamers € 1.200 /mnd
  Egelstraat 52 Verhuurd 79 m² wonen 3 kamers € 1.200 /mnd
  Egelstraat 86 Verhuurd 79 m² wonen 3 kamers € 1.200 /mnd
 • Type E (2 kamer)

  Galerijflat € 1.075 /mnd
  • wonen 68 m² wonen
  • aantal kamers 2 kamers
  Huis Wonen Kamers Prijs
  Egelstraat 102 Verhuurd 68 m² wonen 2 kamers € 1.075 /mnd
  Egelstraat 34 Verhuurd 68 m² wonen 2 kamers € 1.075 /mnd
  Egelstraat 68 Verhuurd 68 m² wonen 2 kamers € 1.075 /mnd
 • Type F (2 kamer)

  Galerijflat Van € 780 tot 1.395 /mnd
  • wonen 66 m² wonen
  • aantal kamers 2 kamers
  Huis Wonen Kamers Prijs
  Egelstraat 48 Verhuurd 66 m² wonen 2 kamers € 1.050 /mnd
  Egelstraat 82 Verhuurd 66 m² wonen 2 kamers € 1.050 /mnd
 • Type G (3 kamer)

  Galerijflat € 1.200 /mnd
  • wonen 79 m² wonen
  • aantal kamers 3 kamers
  Huis Wonen Kamers Prijs
  Egelstraat 50 Verhuurd 79 m² wonen 3 kamers € 1.200 /mnd
  Egelstraat 84 Verhuurd 79 m² wonen 3 kamers € 1.200 /mnd
 • Type H (3 kamer)

  Galerijflat € 995 /mnd
  • wonen 59 m² wonen
  • aantal kamers 3 kamers
  Huis Wonen Kamers Prijs
  Frankrijkstraat 97 c Verhuurd 59 m² wonen 3 kamers € 995 /mnd
  Frankrijkstraat 97 d Verhuurd 59 m² wonen 3 kamers € 995 /mnd
  Frankrijkstraat 97 h Verhuurd 59 m² wonen 3 kamers € 995 /mnd
 • Type I (2 kamer)

  Galerijflat € 900 /mnd
  • wonen 49 m² wonen
  • aantal kamers 2 kamers
  Huis Wonen Kamers Prijs
  Frankrijkstraat 97 b Verhuurd 49 m² wonen 2 kamers € 900 /mnd
  Frankrijkstraat 97 g Verhuurd 49 m² wonen 2 kamers € 900 /mnd
  Frankrijkstraat 97 j Verhuurd 49 m² wonen 2 kamers € 900 /mnd
 • Type J (2 kamer)

  Galerijflat € 780 /mnd
  • wonen 37 m² wonen
  • aantal kamers 2 kamers
  Huis Wonen Kamers Prijs
  Frankrijkstraat 97 Verhuurd 37 m² wonen 2 kamers € 780 /mnd
 • Type K ( 2 kamer)

  Galerijflat € 900 /mnd
  • wonen 52 m² wonen
  • aantal kamers 2 kamers
  Huis Wonen Kamers Prijs
  Frankrijkstraat 97 a Verhuurd 52 m² wonen 2 kamers € 900 /mnd
  Frankrijkstraat 97 a Verhuurd 52 m² wonen 2 kamers € 900 /mnd
 • Type L (2 kamer)

  Galerijflat € 790 /mnd
  • wonen 37 m² wonen
  • aantal kamers 2 kamers
  Huis Wonen Kamers Prijs
  Frankrijkstraat 97 E Verhuurd 37 m² wonen 2 kamers € 790 /mnd
 • Type M (2 kamer)

  Galerijflat € 830 /mnd
  • wonen 39 m² wonen
  • aantal kamers 2 kamers
  Huis Wonen Kamers Prijs
  Frankrijkstraat 97 F Verhuurd 39 m² wonen 2 kamers € 830 /mnd
 • Type N (2 kamer)

  Galerijflat € 770 /mnd
  • wonen 35 m² wonen
  • aantal kamers 2 kamers
  Huis Wonen Kamers Prijs
  Frankrijkstraat 97 K Verhuurd 35 m² wonen 2 kamers € 770 /mnd

NVM verhuurmakelaar

van Santvoort Makelaars

Telefonisch bereikbaar tot 17:30
Bel 040-2692530
Reageer op dit project

Kaart

Kaart laden...

Kadastrale grens Bebouwing

Eindhoven - Frankrijkstraat

Van € 770 tot 1.395 /mnd