Jonge Arnoldusstraat 56 1501 VV Zaandam Burgemeestersbuurt

Hightlighted features

  • 90 m² living area
  • 145 m² plot size
  • 2 bedrooms
Map

Description

Let op, sociale huurders uit Zaanstad krijgen t/m 18 oktober 2022 voorrang bij de aankoop van deze woning. Geen huurder? Meldt u zich dan aan als geïnteresseerde. Is de woning na 10 werkdagen niet verkocht, dan nodigen wij u uit voor een bezichtiging.

Bent u op zoek naar een karakteristieke vrijstaande woning en waarbij u uw handen uit de mouwen kunt steken? Wellicht is deze kluswoning vlakbij het centrum van Zaandam uw toekomstige woning!

De woning biedt 92 vierkante meter aan woonplezier en beschikt over onder meer een zolder en kelder! Tevens maakt de tuin op het zuidwesten het ook aantrekkelijk buitenshuis. Dat er veel aan deze woning moet gebeuren inclusief de fundering is een feit. Maar dat de potentie van de woning enorm is, dat staat ook buiten kijf.

Deze woning is te vinden in een rustige straat in de geliefde en kindvriendelijke Burgemeesterbuurt. De Burgemeestersbuurt kenmerkt zich door een gunstige ligging ten opzichte van voorzieningen, waaronder het NS-station, supermarkten en het sfeervolle centrum van Zaandam. Hier zijn de winkelstraten, het Zaantheater, de bioscoop en de restaurants & cafés te vinden. Tevens staat u vanaf het NS-station met de trein binnen 15 minuten in het centrum van Amsterdam.

Ziet u de potentie in deze woning? Schroom dan niet om ons te bellen voor een bezichtiging!

Bijzonderheden:
Bouwjaar 1930, woonoppervlak 90 m2, inhoud 378;
Perceeloppervlak 145m²;
Energielabel G, geen isolatie aanwezig;
Kluswoning;
Verwarming middels HR-combi-ketel, type Intergas, bouwjaar 2013;
Verplicht funderingsherstel binnen 1 jaar (zie ook onderstaand artikel 'Verplicht funderingsherstel');
Leuke, rustige ligging doch nabij het centrum van Zaandam;
Oplevering kan snel.

Het betreft een voormalig huurwoning van Parteon, de volgende extra artikelen worden standaard op in de koopakte opgenomen (zie bijlage voor geheel overzicht aanvullende artikelen)

Verplicht funderingsherstel:
Koper is bekend met onderstaande verplichting en zal dit ook op de juiste manier uitvoeren.
Verplicht funderingsherstel moet binnen 1 jaar worden uitgevoerd, na juridische levering van de woning, onder de volgende voorwaarden:
a. Koper aanvaardt herstelplicht voor de fundering
b. Het herstel dient uitgevoerd te worden door een aannemer
c. Het herstel dient binnen 1 jaar (na datum overdracht) te worden uitgevoerd, conform de termijn zoals deze bij gunning wordt overeengekomen.
d. Alle voorwaarden gelden als kettingbeding en worden ook opgenomen in de notariële akte van levering. Indien koper de woning(en) verkoopt voordat is voldaan aan de herstelplicht, gaat deze verplichting over op de opvolgende eigenaar, de termijn van 1 jaar gaat niet opnieuw in. Indien koper bij verkoop verzuimt dit kettingbeding aan zijn koper op te leggen, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete aan verkoper van € 75.000. Verder is de koper wanneer hij het funderingsherstel niet binnen 1 jaar heeft uitgevoerd een directe opeisbare boete, zonder rechtelijke tussenkomst, verschuldigd aan de koper van € 50.000.

Eigenaar geen bewoner:
Koper is op de hoogte van het feit dat verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen van respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee zijn partijen overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en risico van koper komen. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen die van zijn rechtsopvolgers onder bijzondere titel.

Zelfbewoningsclausule:
Deze clausule geldt voor degene die het pand gaat bewonen. Indien u de woning koopt, deze renoveert en doorverkoopt, zal deze clausule overgaan op de volgende eigenaar en van kracht blijven bij doorverkoop.
Koper is verplicht het verkochte daadwerkelijk als hoofdbewoner te bewonen voor ten minste een periode van 5 (vijf) jaar;. Hij/zij is niet bevoegd het verkochte of een gedeelte daarvan te verhuren of anderszins in gebruik af te staan. Verkoper kan koper in bijzondere gevallen schriftelijk toestaan dat van het in de vorige zin bepaalde wordt afgeweken. Indien de koper na bij aangetekend schrijven door verkoper in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig blijft aan de uitvoering van dit artikel mede te werken, zal hij ten behoeve van de verkoper een niet voor matiging vatbare, terstond opeisbare boete verschuldigd zijn van € 50.000,-. Voormelde verplichting zal als kwalitatieve verplichting worden gevestigd voor de duur van vijf (5) jaar na de ondertekening van de akte van levering.

Anti-speculatiebeding:
Deze clausule geldt voor degene die het pand gaat bewonen. Indien u de woning koopt, deze renoveert en doorverkoopt, zal deze clausule overgaan op de volgende eigenaar en van kracht blijven bij doorverkoop.
Indien koper of zijn rechtsopvolgers onder algemene titel het verkochte, binnen 2 jaar na ondertekening van de akte van levering geheel of gedeeltelijk vervreemdt - zowel in juridische als in economische zin - is koper verplicht de door verkoper voor haar rekening genomen kosten verbonden aan de akte van levering aan verkoper terug te betalen, bij niet nakoming of overtreding van deze verplichting verbeurt koper aan verkoper een zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete gelijk aan 10% (tien procent) van de in deze akte genoemde koopprijs. De betaling van deze boete dient te geschieden onmiddellijk bij vervreemding van het verkochte door koper op een nader op te geven bankrekening van verkoper.

Projectnotaris
Woningstichting Parteon werkt samen met de volgende 3 projectnotarissen:
- Zaan Notarissen (Zaandam, Wormerveer en Assendelft)
- Actus Notarissen (Zaandijk)
- Notariskantoor Ten Brinke (Krommenie)

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 235,000 kosten koper
Asking price per m²
€ 2,611
Listed since
2 months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Kind of house
Single-family home, detached residential property
Building type
Resale property
Year of construction
1930
Specific
Renovation project
Type of roof
Gable roof covered with roof tiles

Surface areas and volume

Areas
Living area
90 m²
Other space inside the building
9 m²
Exterior space attached to the building
13 m²
External storage space
23 m²
Plot size
145 m²
Volume in cubic meters
378 m³

Layout

Number of rooms
3 rooms (2 bedrooms)
Number of bath rooms
1 bathroom
Bathroom facilities
Shower and toilet
Number of stories
2 stories and a loft
Facilities
Passive ventilation system

Energy

Energy label
G 3.49 What does this mean?
Insulation
No insulation
Heating
CH boiler
Hot water
CH boiler
CH boiler
HR Intergas (gas-fired combination boiler from 2013, in ownership)

Cadastral data

ZAANDAM I 4834
Cadastral map
Area
145 m²
Ownership situation
Full ownership

Exterior space

Location
Alongside a quiet road and in residential district
Garden
Back garden
Back garden
14 m² (5,13 meter deep and 2,76 meter broad)
Garden location
Located at the southwest accessible via the rear
Balcony/roof garden
Roof terrace present

Storage space

Shed / storage
Detached wooden storage
Insulation
No insulation

Parking

Type of parking facilities
Public parking

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.

Jonge Arnoldusstraat 56

€ 235,000 k.k.