• Sold

Verzetshelden 19 5528 DB Hoogeloon Hoogeloon

€ 250,000 k.k.

Sales history

Listed since
July 23, 2022
Date of sale
August 4, 2022
Term
12 days

Description

Prachtige bouwkavel van 538 m2 op mooie locatie gelegen in fraaie nieuwbouwwijk bestemd voor het bouwen van een vrijstaande woning.

Bestemmingsplan
De regels voor de hoofdbouw zijn:
- er is één woning toegestaan
- hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd
- de maximale goothoogte van de hoofdbouw bedraagt 3,5 meter
- de maximale bouwhoogte van de hoofdbouw bedraagt 9 meter
- het hoofdgebouw dient te worden opgericht in of maximaal 2 meter achter de gevellijn
- de afstand tot de perceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen
- onderkeldering is uitsluitend toegestaan direct onder de contouren van bovengrondse hoofdgebouwen
- de maximum verticale diepte van een ondergronds bouwwerk bedraagt 4 m beneden peil.

De regels voor de bijbehorende bouwwerken zijn:
- bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd
- bijbehorende bouwwerken dienen tenminste 3 m achter de voorgevellijn van het hoofdgebouw te worden gesitueerd
- met betrekking tot het bouwen van overkappingen gelden de volgende bepalingen:
een overkapping mag, met uitzondering van hoeksituaties, voor de naar de weg toegekeerde zijde van het bouwvlak of het verlengde daarvan worden gebouwd, met dien verstande dat de overschrijding niet meer bedraagt dan 3 m; de afstand tot de voorste perceelsgrens bedraagt minimaal 1 m; de gezamenlijke oppervlakte aan overkappingen bedraagt maximaal 25 m2; de maximum bouwhoogte bedraagt 3,2 m; de overkapping voor de voorgevelrooilijn geen gesloten wanden heeft;
- een erker, balkon of luifel mag voor de voorgevel van een woning worden gebouwd, met dien verstande dat:
de maximum diepte gemeten vanuit de voorgevel van het hoofdgebouw bedraagt 1 m; de minimale afstand tot de voorste perceelsgrens bedraagt 2 m;
de minimale afstand tot de zijgevels van de woning bedraagt 0,5 m; de maximum breedte bedraagt 50% van de gevelbreedte van de hoofdmassa, met een maximum van 4,50 meter; de maximum bouwhoogte (met uitzondering van balkons) bedraagt 3,2 m;
- de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken voor zover gesitueerd buiten het bouwvlak bedraagt maximaal 85 m2; voor zover de oppervlakte van het perceel achter de achtergevelrooilijn van de woning meer bedraagt dan 200 m2 mag de onder f geregelde gezamenlijke oppervlakte worden vermeerderd met 10% van deze overmaat, met dien verstande dat het totale bebouwde oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken niet meer mag bedragen dan 115 m2; de gronden gelegen achter de achtergevelrooilijn van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan mogen voor maximaal 55% worden bebouwd; bij vrijstaande hoofdgebouwen dient één der zijstroken vrij van bijbehorende bouwwerken te blijven voor tenminste 3 m tot de zijdelingse perceelsgrens en tot de lijn evenwijdig aan een op een afstand van 3 m achter de achtergevelrooilijn;
- de maximum goothoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt 3,2 m;
- de maximum bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt 5,5 m.

Oplevering kavel:
De gemeente heeft de kavel bouwrijp gemaakt. De aanwezige opstallen worden nog verwijderd en deze kavel wordt opgehoogd tot het niveau van de naastliggende kavel aan de rechterzijde.

Kosten Koper
Het perceel wordt ‘kosten koper’ verkocht. Dit betekent dat er 8% overdrachtsbelasting, notariskosten en kadastraal recht van toepassing zijn.

Omgeving
Hoogeloon is een dorp tussen de bossen met een goed voorzieningenniveau, in Hoogeloon zijn een basisschool, een kinderdagverblijf, een gezondheidscentrum, twee bakkers, cafetaria's en een MFA (Multi Functionele Accomodatie) aanwezig. De afstand tot Veldhoven/Eindhoven is verrassend dichtbij, de kavel ligt op 11,5 km van het hoofdkantoor ASML.

Algemeen
- De gegevens die u hierbij ontvangt zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, er kunnen geen rechten aan worden ontleend
- Koper dient een waarborgsom te storten of een bankgarantie te deponeren, groot 10% van de koopsom

Features

Transfer of ownership

Last asking price
€ 250,000 kosten koper
Status
Sold

Construction

Type of property
Building plot

Layout

Plot size
538 m²

Cadastral data

HOOGELOON L 973
Cadastral map
Area
538 m²
Ownership situation
Full ownership

Exterior space

Location
Alongside a quiet road and in residential district

Involved real estate agent

NVM selling agent

ROIJMANS MAKELAARDIJ

Call 0497 380103

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.