• Sold

Pannekoekendijk 7887 EV Erica Erica-Centrum

€ 60,000 v.o.n.

Sales history

Listed since
November 21, 2020
Date of sale
August 1, 2022
Term
20 months

Description

Bouwkavels in Erica!!

Zelf bouwen op een ruime bouwkavel achter de molen?? Dat kan!!

Aan de Pannekoekendijk, schuin achter de Ericase molen, op de plek waar van 1949 tot 2004 de gereformeerde kerk heeft gestaan, hebben wij 8 bouwkavels in de aanbieding.

Het betreffen bouwkavels voor de bouw van 6 halfvrijstaande woningen.
De ligging aan de Pannekoekendijk, vlakbij de Ericase brug en schuin achter de Ericase molen is ideaal.

Kavel 1, halfvrijstaande woning, ca. 425m2, Koopsom € 70.000,- VON ONDER OPTIE
Kavel 1a, halfvrijstaande woning, ca. 425m2, Koopsom € 70.000,- VON ONDER OPTIE
Kavel 2, halfvrijstaande woning, ca. 324m2, koopsom € 60.000,- VON verkocht 
Kavel 3, halfvrijstaande woning, ca. 390m2, koopsom € 65.000,- VON verkocht
Kavel 4, halfvrijstaande woning, ca. 520m2, koopsom € 80.000,- VON verkocht
Kavel 5, halfvrijstaande woning, ca. 520m2, koopsom € 80.000,- VON verkocht
Kavel 6, halfvrijstaande woning, ca. 550m2, koopsom € 81.000,- VON verkocht
Kavel 7, halfvrijstaande woning, ca. 550m2, koopsom € 81.000,- VON verkocht

In het kort:

Tweekappers:

4.2.2 Wonen Twee onder een kap
Indien gekozen wordt voor het bouwen van de twee onder een kap woningen gelden de volgende bepalingen:
a. de woningen worden gebouwd binnen het bouwvlak;
b. de afstand van een niet aangebouwde zijde van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelgrens dient minimaal 2 m te bedragen;
c. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' dient de gevel van het hoofdgebouw in de gevellijn te worden opgericht, waarbij voor de gevelllijn mogen worden opgericht:
1. erkers, tot maximaal 1 meter voor de gevel en 3 meter hoog;
2. uitstekende raam- en geveldetailleringen tot maximaal 1 meter voor de gevel;
3. en sierende gevel elementen,
d. de goothoogte van een hoofdgebouw mag maximaal 6 meter bedragen;
e. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag maximaal 9,5 meter bedragen;
f. de dakhelling van het hoofdgebouw dient ten minste 300 en ten hoogste 600 te bedragen.

4.2.3 Bijbehorende bouwwerken bij Wonen-Twee onder een kap
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. bijbehorende bouwwerken dienen ondergeschikt te zijn aan het hoofdgebouw;
b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken bij een hoofdgebouw mag maximaal 50 m² bedragen, mits niet meer dan 50% van de oppervlakte van het bouwperceel bebouwd wordt;
c. bijbehorende bouwwerken dienen minimaal 3 meter achter de gevellijn van het hoofdgebouw te worden opgericht;
d. bijbehorende bouwwerken dienen plat afgedekt te worden;
e. de bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3,5 meter bedragen,
met dien verstande dat de bouwhoogte van het bijgebouw niet meer mag bedragen dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;
f. de bouwhoogte van vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag maximaal 3 meter bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van het bijgebouw niet meer mag bedragen dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw;

4.2.6 Andere bouwwerken
Voor het bouwen van andere bouwwerken gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van een ander bouwwerk mag voor de gevellijn maximaal 1 meter en achter de gevellijn maximaal 3 meter bedragen met dien verstande dat:
1. de totale gezamenlijke oppervlakte aan andere bouwwerken mag maximaal 50 m² bedragen;
2. overkappingen binnen het bouwvlak worden gerealiseerd;
3. bebouwing de maximale bouwhoogte van een erf- en terreinafscheiding voor de gevellijn maximaal 1 meter mag bedragen en achter de gevellijn maximaal 2 meter;
4. de bouwhoogte van lichtmasten en vlaggenmasten maximaal 5 meter mag bedragen;
5. een luifel aan het hoofdgebouw maximaal 1,5 meter uit steken;

Features

Transfer of ownership

Last asking price
€ 60,000 vrij op naam
Status
Sold

Construction

Type of property
Building plot

Layout

Plot size
324 m²

Involved real estate agent

NVM selling agent

Startbox Makelaars

Call 0591-820320

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.