• Sold

Boomaweg 26 a 2553 ED Den Haag Kraayenstein en Vroondaal

Hightlighted features

  • 209 m² living area
  • 341 m² plot size
  • 5 bedrooms
Map
€ 959,000 k.k.

Sales history

Listed since
July 15, 2022
Date of sale
August 17, 2022
Term
4 weeks

Description

***English translation below***

Aan de rand van ‘Vroondaal aan het Park’ staat deze hoogwaardige villa met maar liefst vijf slaapkamers, twee design badkamers en een kantoorruimte met eigen entree op de begane grond. De villa verkeert in een absolute nieuwstaat en wordt gekenmerkt door een uitstekende afwerking en alle denkbare luxe. Wat deze villa uniek maakt zijn de uitgebreide technische installaties en het hoogwaardige materiaalgebruik, waardoor het u aan niets ontbreekt. Zo heeft de villa een uitgebreid Domotica/smarthome systeem wat zorgt voor een aangenaam woonklimaat en een zeer laag energieverbruik. Voor meer informatie verwijzen u naar de alinea ‘techniek en materiaalgebruik’.
‘Vroondaal aan het Park’ grenst aan het uitgestrekte recreatiegebied “Madestein” met landgoed Ockenburgh om de hoek. Het is maar 15 minuten fietsen naar het strand en de villa heeft een gunstige ligging ten opzichte van de winkelcentra Loosduinen en Houtwijk. Verder zijn sportverenigingen, uitvalswegen, openbaar vervoer en vele scholen (waaronder de internationale school) uitstekend te bereiken. Via de N211 heeft u een goede aansluiting op de A4 richting Rotterdam en Amsterdam.

Indeling:
Begane grond:
Bewonder de pure schoonheid en kwaliteit van deze villa en loop naar de entree aan de rechterzijde van de woning. Hier ziet u de deur naar de hal en een deur naar de kantoorruimte. De hal is een prachtige ontvangstruimte met een open trap naar de eerste verdieping en aan de linkerzijde is de luxe toiletruimte met een wandcloset, urinoir en fonteintje.
De woonkamer met keuken is een stijlvolle leefruimte met kamerhoge ramen en deuren aan drie zijden waardoor de hele dag de zon naar binnen valt. Met een oppervlakte van 66.4m2 heeft u meer dan genoeg ruimte voor een grote zit/tv-hoek en een 6-persoons eettafel. Aan de voorzijde kunt u naar eigen smaak een keuken plaatsen. U ziet veel details die de kwaliteit van deze villa weerspiegelen: de brede haard op ooghoogte, de inbouw- en indirecte verlichting en de aansluitingen voor audio. De openslaande vouwwand van ruim 4 meter geeft, vooral gedurende de zomermaanden, een extra dimensie aan de leefruimte.
Aan de rechterzijde van de villa is een kantoorruimte van 9.8m2 gebouwd, voorzien van een eigen entree aan de voorzijde en openslaande deuren naar de tuin. Dit is een fijne, rustige plek om vanuit huis te werken.

Eerste verdieping:
Volg de trap naar de ruime, lichte overloop waaraan drie slaapkamers en een badkamer grenzen. Aan de voorzijde is de masterbedroom met inloopkast met een totale oppervlakte van 20.5m2. De tweede en derde slaapkamer, gesitueerd aan de achterzijde, zijn ingericht als kinderkamer en hebben een ruime maatvoering van 18.0 en 15.1m2.
Aan de rechter voorzijde is een luxe badkamer met een dubbele stortdouche, toilet, bidet, urinoir en twee prachtig vormgegeven wastafels. Het sanitair en kranen zijn het toppunt van design en passen perfect bij de keramische wand- en vloertegels. Boven de wastafels hangt een brede spiegel met verlichting en door het raam valt veel licht naar binnen.

Tweede verdieping:
Onder het hoge, schuine dak is een zeer luxe en compleet ingerichte verdieping met een overloop, twee slaapkamers, tweede badkamer, berging en een wasruimte. Op de overloop is ruimte voor een rustige werk-/studeerplek, waardoor de slaapkamers als slaap- en kleedruimte gebruikt kunnen worden. Op de overloop is een vlizotrap naar de bergzolder.
De slaapkamers, gesitueerd aan de achterzijde, hebben een nokhoogte van 3.40 meter en bergruimte in de schuinte van het dak. De oppervlakte van deze kamers bedraagt 11.6 en 11m2; groot genoeg om als slaap- of logeerkamer in te richten. Aan de voorzijde is de tweede badkamer waar u letterlijk baadt in luxe. Blikvanger is het grote whirlpoolbad met designkranen en verder is deze ruimte ingedeeld met een wandcloset, bidet, stortdouche en een breed wastafelmeubel met spiegel.

Exterieur:
De villa staat op een perceel van 341m2 aan de rustige Boomaweg. Aan de voorzijde ziet u een mooi aangelegde, omheinde tuin met verschillende kleuren rozen. Er is de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. Aan de rechterzijde staat de aangebouwde kantoorruimte en aan de linkerzijde, achter de houten schutting, wordt de buitenruimte gebruikt ten behoeve van opslag.
Vanuit de woonkamer en kantoorruimte is de fraai aangelegde achtertuin te bereiken. Hier heeft u de mogelijkheid om gedurende de hele dag in de zon en schaduw te zitten. Direct achter de villa is een groot terras gemaakt en er is genoeg ruimte voor de kinderen om te spelen. In de hoek van de tuin staat een stijlvol, overdekte veranda met optimale privacy en sfeer.

Techniek en materiaalgebruik:
De villa is niet alleen het toonbeeld van luxe maar ook van hoogwaardige techniek. Een van de voorbeelden is het zeer uitgebreide Domotica/smarthome systeem
Iedere ruimte in de villa incl. het kantoor kan aangestuurd worden op het gebied van temperatuur, verlichting, energieverbruik, vloerverwarming en stopcontacten.
Verder is de villa voorzien van een 230 en 24 volt sterinstallatie, datacommunicatie per ruimte, Enterprise internet/wifi, vloerverwarming met zonesturing, WTW-ventilatie en diverse draadloze sensoren voor klimaat/aanwezigheid.
Het camerasysteem met intercom/app functie en alarm zorgt voor een veilige leefomgeving.
Ook op het gebied van klimaatregulering is deze villa klaar voor de toekomst.
Verwarming geschiedt via een modulerende warmtepomp (16Kw), voorzien van vloerverwarming uitgebreid met Robot vloerverdelers per etage voor extra energiebesparing en elektrische boilers voor warm water
Om de voor- en achtertuin in topconditie te houden is er een sprinklerinstallatie aangelegd.

Overige bijzonderheden:
- De woning is gelegen op erfpachtgrond met een jaarlijkse canonbetaling
- De keuken kunt u naar eigen smaak nog uitzoeken en laten plaatsen, deze is nog niet geplaatst
- De woning is van top tot teen geïsoleerd, volledig elektrisch en optimaal verduurzaamd, voorzien van dubbel glas en kunststof kozijnen (houtnerf) met aan de achterzijde een prachtige vouwwant
- Zowel alle binnen kozijnen / deuren en trap van zijn hardhout
- De inbouw verlichting op de begane grond en de 1e etage is design verlichting van Artecta
- De badkamer op de 2e verdieping is geplaatst in 2022 en de badkamer op de 1e verdieping 2021
- De afbouw van de gehele woning heeft nagenoeg geheel plaats gevonden in 2021
- Parkeren op eigen terrein
- Het kantoor op de begane grond kan ook als slaapkamer worden gebruikt en dient tevens als opstelplaats voor de boilers

***English Translation***
On the edge of 'Vroondaal aan het Park' you will find this high quality villa with no less than five bedrooms, two designer bathrooms and an office space with private entrance on the first floor. The villa is in absolute new condition and is characterized by an excellent finish and every conceivable luxury. What makes this villa unique are the extensive technical installations and high quality materials, so you will lack nothing. For example, the villa has an extensive Domotica / Smart Home system which ensures a pleasant living environment and very low energy consumption. For more information please refer to the paragraph 'technology and materials'.
'Vroondaal aan het Park' borders the vast recreational area "Madestein" with the Ockenburgh estate around the corner. It is only 15 minutes by bike to the beach and the villa has a convenient location in relation to the shopping centers Loosduinen and Houtwijk. Furthermore, sports clubs, roads, public transport and many schools (including the international school) are within easy reach. Through the N211 you have a good connection to the A4 towards Rotterdam and Amsterdam.

Layout:
First floor:
Admire the sheer beauty and quality of this villa and walk to the entrance on the right. Here you will see the door to the hall and a door to the office space. The hall is a beautiful reception area with an open staircase to the second floor and on the left side is the luxurious toilet room with a wall closet, urinal and sink.
The living room with kitchen is a stylish living space with floor-to-ceiling windows and doors on three sides allowing the sun to fall in all day. With an area of 66.4m2 you have more than enough space for a large sitting / TV area and a 6-seater dining table. At the front you can place a kitchen to your own taste. You will see many details that reflect the quality of this villa: the wide fireplace at eye level, the recessed and indirect lighting and the connections for audio. On the right side of the villa an office space of 9.8m2 has been built, with its own entrance at the front and French doors to the garden. This is a nice, quiet place to work from home.

First floor:
Follow the white staircase to the spacious, bright landing adjacent to three bedrooms and a bathroom. At the front is the master bedroom with walk-in closet with a total area of 20.5m2. The second and third bedrooms, located at the rear, are furnished as children's rooms and have generous dimensions of 18.0 and 15.1m2.
On the right front is a luxury bathroom with a double rain shower, toilet, bidet, urinal and two beautifully designed sinks. The plumbing and faucets are the epitome of design and fit perfectly with the ceramic wall and floor tiles. Above the washbasins hangs a wide mirror with lighting and through the window plenty of light falls in.

Second floor:
Under the high, sloping roof is a very luxurious and fully equipped floor with a landing, two bedrooms, second bathroom, storage room and a laundry room. On the landing there is room for a quiet work / study area, so the bedrooms can be used as bedroom and dressing room. On the landing is a loft ladder to the storage attic.
The bedrooms, located at the rear, have a ridge height of 3.40 meters and storage space in the slope of the roof. The area of these rooms is 11.6 and 11m2, large enough to be used as a bedroom or guest room. At the front is the second bathroom where you literally bathe in luxury. Eye-catcher is the large whirlpool bath with designer faucets and further, this space is divided with a wall closet, bidet, rain shower and a wide washbasin with mirror.

Exterior:
The villa stands on a plot of 341m2 on the quiet Boomaweg. At the front you will see a beautifully landscaped, enclosed garden with different colored roses. There is the possibility to park on site. On the right is the attached office space and on the left, behind the wooden fence, the outdoor area is used for storage.
From the living room and office is the beautifully landscaped backyard to reach. Here you have the opportunity throughout the day to sit in the sun or shade. Directly behind the villa is a large terrace made and there is plenty of room for children to play. In the corner of the garden is a stylish, covered porch with optimal privacy and atmosphere.

Technology and materials:
The villa is not only the epitome of luxury but also of high-quality technology. One of the examples is the very extensive Domotica/smarthome system.
Each room in the villa can be controlled in terms of temperature, lighting, underfloor heating and power outlets.
Furthermore, the villa is equipped with a 230 and 24 volt star tion per room, Enterprise internet/wifi, underfloor heating with zone control, WTW ventilation and various wireless sensors for climate / presence.
The camera system with intercom/app function and alarm ensures a safe living environment.
In terms of climate control, this villa is also ready for the future.
Heating is via a modulating heat pump (16Kw), with underfloor heating extended with Robot floor distributors per floor for additional energy savings and warm water via Electric boilers
To keep the front and backyard in top condition, a sprinkler system is installed.

Other details:
- The house is located on leasehold land with an annual canon payment
- The kitchen you can choose to your own taste and let it be placed, it is not yet placed
- The house is from top to toe insulated, fully electric and optimally preserved, double glazed and plastic window frames (wood grain) with a beautiful sliding door at the rear
- Both all interior window frames / doors and stairs are hardwood
- The recessed lighting on the first floor and 1st floor is designer lighting from Artecta
- The bathroom on the 2nd floor was installed in 2022 and the bathroom on the 1st floor in 2021.
- The completion of the entire house has almost completely taken place in 2021
- Parking on site
- The office on the first floor can also be used as a bedroom and also serves as a place to install the boiler

Features

Transfer of ownership

Last asking price
€ 959,000 kosten koper
Asking price per m²
€ 4,589
Original asking price
€ 1,000,000 kosten koper
Status
Sold

Construction

Kind of house
Villa, detached residential property
Building type
Resale property
Year of construction
2016
Type of roof
Gable roof covered with roof tiles

Surface areas and volume

Areas
Living area
209 m²
Other space inside the building
10 m²
External storage space
4 m²
Plot size
341 m²
Volume in cubic meters
800 m³

Layout

Number of rooms
8 rooms (5 bedrooms)
Number of bath rooms
2 bathrooms and 1 separate toilet
Bathroom facilities
Jacuzzi, bath and 2 toilets
Number of stories
3 stories and a loft
Facilities
Alarm installation, balanced ventilation system, <{cctv}>, skylight, smart home and optical fibre

Energy

Energy label
A What does this mean?
Insulation
Roof insulation, double glazing, energy efficient window, insulated walls, floor insulation and completely insulated
Heating
Heat pump
Hot water
Electrical boiler

Cadastral data

LOOSDUINEN K 2206
Cadastral map
Area
341 m²
Ownership situation
Municipal long-term lease
Fees
€ 1.824 per year with option to purchase

Exterior space

Location
In residential district and unobstructed surrounding view
Garden
Back garden, front garden and side garden
Back garden
119 m² (9,5 meter deep and 12,5 meter broad)
Garden location
Located at the northwest accessible via the rear

Storage space

Shed / storage
Detached wooden storage
Facilities
Electricity and running water

Parking

Type of parking facilities
Parking on private property and public parking

Involved real estate agent

NVM selling agent

DOEN NVM Makelaars

Call 070 4400055

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.