Oude Kerkstraat 36 A 4758 BE Standdaarbuiten

€ 350,000 k.k.

Description

Bieden vanaf € 350.000,- kosten koper

Op dit grasland kan uw droomwoning komen te staan!

Het bouwperceel is ca. 1.700 m² en dient nog definitief kadastraal te worden uitgemeten en te splitsten van de huidige kavel.

Standdaarbuiten telt ongeveer 2.100 inwoners, grenst direct aan de rivier de Mark en is omringt door een fraai polderlandschap, natuur en wandel en fiets routes. Recreatie op het water of in de natuur verkennen in het dorpsbos. Een directe aansluiting met uitvalswegen naar Rotterdam, Breda en Antwerpen (30 autominuten). Een zeer actief verenigingsleven zoals verlichte optocht, Polderloop, Wielerronde en een veelzijdigheid van sportverenigingen. Een supermarkt, horeca, basisschool en kinderopvang en openbaar vervoer en Oudenbosch en Zevenbergen zijn op gepaste afstand met meerdere winkels en voortgezet onderwijs gelegen.

Algemene informatie:

- De bouwhoogte is 8 meter (met afwijking 9 meter mogelijk) met maximaal 2 woonlagen
- Het bouwvlak hoofdgebouw is 15 bij 15 meter
- Geen beperking in inhoud van de woning
- Bijgebouwen 90 m² van 6 meter hoog
- Plus 60 meter vergunningsvrij
- Dus totaal 150 m² bijgebouw mogelijk.
- O.a. mantelzorgwoning of tijdelijke woonunit op het perceel is mogelijk.
- nutsvoorzieningen en riool zijn in omgeving beschikbaar

Het bouwproject is onderdeel van het bestemmingsplan dat is vastgesteld 24-11-2016: Kleinschalige bouwlocaties gemeente Moerdijk:

Artikel 4 Wonen
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

het wonen;
aan-huis-verbonden beroep en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, voor zover het vloeroppervlak niet meer bedraagt dan 30% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen, met een maximum van 60 m²; bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, water, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen.

4.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

4.2.1 Hoofdgebouwen
hoofdgebouwen worden gebouwd in een bouwvlak;
de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;
de goot- en bouwhoogte van hoofdgebouwen mogen niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' is aangegeven;
hoofdgebouwen worden uitgevoerd in één of twee bouwlagen met kap;
de diepte en breedte van hoofdgebouwen bedraagt ten hoogste 15 m;
het aantal woningen bedraagt ten hoogste het ter plaatse van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ aangegeven aantal;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende maatvoering' bedraagt de afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 5 m;

4.2.2 Bijbehorende bouwwerken
de goothoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw vermeerderd met 0,35 m;
de bouwhoogte van aan- en uitbouwen bedraagt ten hoogste 4 m;
de goothoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m;
de bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen en overkappingen bedraagt ten hoogste 4 m;
de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken gelegen buiten het bouwvlak, bedraagt ten hoogste 50 % van het erf met een maximum van 90 m².
in afwijking van het bepaalde onder e is ter plaatse van de bouwaanduiding 'bijgebouwen' een bijgebouw van 95 m2 toegestaan;

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen
de bouwhoogte van erfafscheidingen op minder dan 1 m afstand van openbaar gebied bedraagt ten hoogste 1 m;
de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;
de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 3 m.

4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Algemeen
Met betrekking tot het gebruik en het laten gebruiken van gronden en bouwwerken geldt dat het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige woning of als afhankelijke woonruimte niet is toegestaan.

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 350,000 kosten koper
Listed since
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Type of property
Building plot

Layout

Plot size
1,700 m²

Cadastral data

STANDDAARBUITEN D 3226
Cadastral map
Area
1.700 m² (part of parcel)
Ownership situation
Full ownership

Exterior space

Location
Alongside a quiet road