Burgemeester de Beaufortplein 4 a 7475 AG Markelo Markelo

Hightlighted features

  • 119 m² living area
  • 2 bedrooms
Map
€ 398,000 v.o.n.
Calculate monthly payment

Description

UW EIGEN APPARTEMENT

Bewoners van dorpen als Markelo zijn vaak verknocht aan hun woonomgeving. En niet voor niets.
In de drukte van vandaag zijn de ruimte, historie, het bijzondere coulisselandschap en de nabijheid van natuurgebieden een groot goed.
Om nog maar te zwijgen over de Twentse rust en gemoedelijkheid.

Als regionale bouwer begrijpt GUBO als geen ander dat nieuwe woningen/appartementen in een dorp als Markelo ook in die omgeving moeten passen.
Tegelijkertijd willen ze graag bouwen op een wijze die u als eigenaar ook als “eigen” zult ervaren. Vooral opdat u er zich letterlijk “thuis” kunt voelen.

Binnen de voormalige bibliotheek zijn beide doelstellingen in stijl gecombineerd. Het aanzicht en de uitstraling maken het ontwerp min of meer tijdloos.
De beste garantie voor het behoud van waarde.

Daarbij hebt u meerdere mogelijkheden om het appartement op onderdelen aan te passen aan uw persoonlijke wensen doordat het uitgangspunt is dat de woningen worden opgeleverd overeenkomstig de technische omschrijving en u zelf nog een gedeelte van de afbouw (keuken, schilderwerk e.d.) in eigen regie kunt uitvoeren.
Dat past bij het bouwen anno 2023. Niet alleen functioneel, maar ook aspecten als het gaat om duurzaamheid, comfort en sfeer.

EEN GOEDE KOOP

Het kopen van een appartement is voor de meeste mensen een belangrijke stap in hun leven. Daarom willen we u graag zoveel mogelijk zekerheden verschaffen.

GUBO Vastgoed staat voor een uitstekende prijs- kwaliteitsverhouding.
Daarnaast willen ze vooral een betrouwbare partner zijn, zowel in het traject naar de aankoop (via De Keujer Makelaars) van het appartement, als tijdens de realisatie en na de oplevering. Dat is vooral een kwestie van goede afspraken over de spelregels en de inzet om die na te leven.

Hieronder geven we die SPELREGELS globaal weer. Bij de daadwerkelijke aankoop van een appartement worden de exacte afspraken en spelregels vastgelegd in een koop-/aannemingsovereenkomst welke wordt opgesteld door het behandelend notariskantoor: Geurts & Verbeek Netwerk notarissen te Markelo.

Bij de realisatie van appartementen spelen er ook veel “gezamenlijke” aspecten en zaken en daartoe heeft de notaris een zgn. Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. De oprichtingsakte met daarin alle relevante elementen staat op de exclusieve website

BEDENKTIJD

Gedurende 3 kalenderdagen na ondertekening door u van de koop-/ aannemingsovereenkomst heeft u het recht de koop-/aannemingsovereenkomst te ontbinden. De drie dagen bedenktijd gaan in op de dag na ondertekening door u van de koop-/aannemingsovereenkomst. Wij verzoeken u een eventuele ontbinding schriftelijk aan het notariskantoor te melden.

EIGENDOMSOVERDRACHT

Deze geschiedt door middel van een zogenaamde “akte van levering” bij de notaris. In de koop-/aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld, terwijl tevens rekening moet worden gehouden met de geldigheidsduur van de hypotheekaanbieding. Voor de datum van notarieel transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten). Op de afrekening wordt tevens vermeld welk bedrag u tijdig aan de notaris moet overmaken. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is zal het eventueel ontbrekende bedrag aangevuld moeten worden uit eigen middelen. Op de transportdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van eigendomsoverdracht en de hypotheekakte.

VRIJ OP NAAM

De koopsom van de appartementen is vrij op naam. Niet in de koopsom zijn begrepen:

- Alle kosten die verband houden met de financiering van de woning;
- Eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering.
- De rente over termijnen die op het tijdstip van ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst reeds zijn vervallen.
- De aansluitkosten van telefoon en centrale-antenne-installatie / glasvezel.
- Meubilair, huishoudelijke apparatuur en losse kasten.
- De kosten die voortvloeien uit een eventuele aanvraag van hypotheekgarantie.
- Eventuele wijzigingen in het BTW-percentage.

DE KLEINE LETTERTJES GROOT

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen, zoals die zijn verstrekt door gemeentelijke diensten, nutsbedrijven, de architect, de constructeur en overige adviseurs van dit plan. Er is geprobeerd u een goede en betrouwbare algemene indruk te geven van de plannen.

Na deze verkoopinformatie treft u aan de bouwtekeningen en plattegronden van de 4 appartementen.

Appartement Burg. de Beaufortplein 4a (begane grond) heeft een gebruiksoppervlak inclusief de berging van 119 m2.
De koopsom bedraagt: € 398.000,-- v.o.n.

PARKEREN

Overeenkomstig de daartoe met de gemeente Hof van Twente gemaakte afspraken is het de eigenaren/bewoners van de hiervoor omschreven appartementen toegestaan te parkeren op het direct aangrenzende – openbare – Burg. de Beaufortplein.
Aan de achterzijde worden fraaie leilindes en een schutting geplaatst.

NADERE INFORMATIE
Ondanks deze uitgebreide informatie toch nog vragen?
Bel of mail met kopers-begeleider Martin Snijder van Duurzaam Bouwadvies:
Mail:
Mobiel: 06-22522674

Op de exclusieve website treft u aan:
• De technische omschrijving.
• Oprichtingsakte Vereniging van Eigenaren.
• Overzicht koopsom + termijnbetalingen.
• Tekeningen / plattegronden.
• Concept koop-aannemingsovereenkomst.

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 398,000 vrij op naam
Asking price per m²
€ 3,345
Listed since
5 months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Type apartment
Galleried apartment
Building type
Resale property
Year of construction
2023
Type of roof
Combination roof covered with roof tiles

Surface areas and volume

Areas
Living area
119 m²
Exterior space attached to the building
18 m²
Volume in cubic meters
407 m³

Layout

Number of rooms
3 rooms (2 bedrooms)
Number of stories
2 stories
Located at
1st floor
Facilities
Elevator, passive ventilation system and solar panels

Energy

Energy label
A What does this mean?
Insulation
Roof insulation, energy efficient window, insulated walls and floor insulation
Heating
Partial floor heating and heat pump
Hot water
Solar collectors

Exterior space

Location
In center

Parking

Type of parking facilities
Public parking

VVE (Owners Association) checklist

Registration with KvK
No
Annual meeting
No
Periodic contribution
No
Reserve fund present
No
Maintenance plan
No
Building insurance
No

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.

Burgemeester de Beaufortplein 4 a

€ 398,000 v.o.n.