Vriezenweg 6 A 2451 VG Leimuiden Leimuiden

Description

In het Groene Hart ligt deze unieke kavel midden tussen de plassen ‘Het Braassemermeer’, ‘De Westeinderplassen’, en de ‘Langeraarse Plassen’. Hier heeft u de kans om uw droomhuis met een weids uitzicht te bouwen.

WAT MAAKT DEZE KAVEL AANTREKKELIJK?
- Alle vrijheid in de keuze van architect en aannemer
- Een kavel van 4.805 m2
- De mogelijkheid om een vrijstaand bijgebouw te bouwen
- Ligging nabij het Braassemermeer, de Westeinderplassen en de Langeraarse Plassen
- Wonen in het Groene Hart
- Een snelle autoverbinding met de snelwegen A4 en A44

LIGGING
De kavel ligt onder Leimuiden in een groene omgeving tussen plaatsen als Bilderdam, Langeraar, Rijnsaterwoude, Roelofarendsveen en Oude Wetering. Stuk voor stuk zijn dit charmante dorpen die tussen groene weiden en water liggen. Maak een wandeling om het Braassemermeer en geniet van het zicht op de groene polder, het water en de lucht. Fiets door het Groene Hart naar de dorpen Buitenkaag en het schilderachtige Kaageiland en proef echte boerenkaas bij één van de boerderijen in de buurt. Bekijk molens, kerken en monumenten en geniet van een drankje op een van de vele terrassen.

WAT IS EEN RUIMTE VOOR RUIMTEREGELING?
Een provinciale of gemeentelijke regeling waarbij het recht tot bouwen van een woning wordt verkregen door de sloop van (vaak agrarische) bebouwing. Dit recht kan betekenen dat op dezelfde of op een andere locatie gebouwd kan worden. Voor het bouwen van één woning is 1,0 bouwrecht benodigd.

HET PROCES STAP VOOR STAP

1 U koopt 1,0 bouwrecht, dit is een voorinvestering. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u zelf al 1,0 bouwrecht heeft.

2 U koopt de grond van de verkopers onder voorbehoud van onherroepelijke bestemmingsplanwijziging van agrarisch naar wonen.

3 U gaat in vooroverleg met de gemeente. U kunt dan onder andere bespreken waar het bouwvlak zou mogen komen.

4 U vraagt als koper de bestemmingsplanwijziging van agrarisch naar wonen aan. Deze procedure duurt minimaal een half jaar en begint met een principeverzoek. Het is mogelijk gelijktijdig de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de woning in te dienen.

5 Alle afspraken tussen partijen en gemeente worden vastgelegd in een ‘vierpartijenovereenkomst’.

6 De afspraken over de kosten worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst tussen koper en de gemeente.

7 Na de onherroepelijke bestemmingsplanwijziging is een bijdrage voor sociale woningbouw aan de gemeente verplicht. Deze kosten worden door de gemeente bepaald en zijn voor de rekening van de koper.

BOUWRECHT
Er is op dit moment bij een voormalige agrariër één (1,00) volledig bouwrecht te koop voor de gemeente Kaag en Braassem via de ‘Ruimte voor Ruimteregeling’. Dit bouwrecht is ontstaan omdat deze agrariër na een bedrijfsbeëindiging voldoende heeft gesaneerd. De richtprijs voor dit bouwrecht is € 245.000,-. De verkopers kunnen u met de eigenaar van het bouwrecht in contact brengen. De verkopers hebben zelf los van de grond eventueel 0,3 bouwrecht te koop.

PROCESBEGELEIDING
Als u de kavel wilt aankopen, dan adviseren wij u om een procesbegeleider in te schakelen. Verkopers hebben eenzelfde traject in het kader van “ruimte voor ruimte “ doorlopen voor het naast gelegen perceel Vriezenweg 6 en zijn bereid hun ervaringen en documentatie met de koper te delen. De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft voor dit adres op 20 september 2021 de bestemmingsplanwijziging naar een woonbestemming vastgesteld.

KOSTEN
U koopt de kavel kosten koper. Dit betekent dat alle kosten die verband houden met de aankoop van de kavel, een aanvullend bouwrecht, de ontsluiting via een dam aan de Vriezenweg, de verwijdering van de blokhut en de ontwikkeling van de kavel voor rekening van de koper zijn.

KADASTRALE GRENZEN
De kavel is ca. 57 m breed x 78 m diep (inclusief sloot en bermen langs de Vriezenweg) De dam en het verharde pad maken geen onderdeel uit van de kavel. Deze dienen ter ontsluiting van het achtergelegen weiland. Op de kavel staat een blokhut. Deze moet na de bestemmingsplanwijziging verwijderd worden.

WAT MAG HIER GEBOUWD WORDEN NA DE BESTEMMINGSPLANWIJZIGING?
De Ruimte voor Ruimte regeling is vastgelegd in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Oost.’ In het bestemmingsplan en de regels van het Ministerie van Binnenlandse Zaken staan in januari 2022 onder andere de volgende standaard bouwregels opgenomen:

- Een woning van maximaal 750 m³ inhoud
- Een goothoogte van maximaal 6 meter
- Een nokhoogte van maximaal 10 meter

Vergunningvrij bouwen van "bijbehorende bouwwerken"
- Vrijstaande bijgebouwen maximaal 150 m2, inhoud 600 m3
- Een goothoogte van maximaal 3 meter
- Een nokhoogte van maximaal 5 meter

Ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak en worden niet meegeteld bij bepaling van de inhoudsmaat van de woning.

Tijdens stap 3 kunt u in gesprek gaan met de gemeente over uw wensen, het bestemmingsplan en de bouwregels.

BODEMONDERZOEK
Er is een verkennend bodemonderzoek gedaan.

SAMENVATTEND
- Wij verkopen een kavel met een agrarische bestemming en een blokhut onder voorbehoud van een onherroepelijke bestemmingsplanwijziging naar wonen
- Het 0,3 bouwrecht is niet opgenomen in de verkoopprijs en is afzonderlijk te koop bij de eigenaars van de grond
- Alle kosten voor de aankoop van de kavel, een bouwrecht en de ontwikkeling van de kavel zijn voor rekening van de koper
- De kavel is 4.805 m2
- Na het kopen van de kavel gaat u zelf met de gemeente in gesprek over de bestemmingsplanwijziging
- Na de bestemmingsplanwijziging maakt u zelf plannen voor het bouwen van een woning
- Wij adviseren u een procesbegeleider aan te stellen

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

WILT U MEER INFORMATIE?
Kijkt u ernaar uit om zelf een droomwoning te bouwen in Het Groene Hart? Bel, mail of app ons gerust voor meer informatie.

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 500,000 kosten koper
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Type of property
Building plot

Layout

Plot size
4,805 m²

Cadastral data

LEIMUIDEN C 2242
Cadastral map
Area
4.805 m²
Ownership situation
Full ownership

Exterior space

Location
Alongside a quiet road, outside the built-up area, rural, freestanding location and unobstructed surrounding view

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.

Vriezenweg 6 A

€ 500,000 k.k.