Berg 15 6021 RW Budel Verspreide huizen Berg en Toom

Hightlighted features

  • 340 m² living area
  • 7,150 m² plot size
  • 7 bedrooms
Map
€ 1,250,000 k.k.
Calculate monthly payment

Description

Een eind 17e eeuwse Brabantse langgevelboerderij met ongekend veel karakter op een waanzinnige plek op de grens tussen Nederland en België, in het buitengebied van de driehoek Soerendonk, Gastel en Eindhoven, oftewel "The garden of Eindhoven". Aan de Berg staat deze monumentale woonboerderij op maar liefst 7.150m2 eigen grond met veel privacy, karakter en sfeer. Met behoud van vele originele elementen is deze woonboerderij verbouwd tot een huis met een ‘thuis’ gevoel. Hier kunt u wonen, vanuit huis werken, gasten ontvangen en hebben kinderen een waanzinnige jeugd.

Volg de straat over het water van de Buulder Aa richting het mooie Budel. Ook kunt u kiezen voor de route in noordelijke richting naar Gastel. Zo zijn de supermarkt, winkels, scholen en sportfaciliteiten binnen handbereik. Het is circa 10 minuten rijden naar de oprit van de A2 richting Eindhoven en Maastricht en Kempen Airport. De stal van tops is binnen handbereik en u woont op steenworp van het Belgische Hamont-Achel. Op zondag haalt u daar de lekkerste croissants en verse vlaaien. Wonende aan de bosrand, de Groote Heide en vele charmante dorpjes rond de gemeente Cranendonck, kunt u zich geen mooiere plek wensen. Binnen 25 minuten rijden bent u oftewel via de snelweg oftewel via prachtige binnenwegen door de bossen, zonder file bij ASML en in Eindhoven.

Indeling

Begane grond:
Bewonder het karakter en de pure schoonheid van deze woonboerderij en loop naar de fraaie entree. Vanuit de hal zijn het gastentoilet, de garderobe en eetkamer te bereiken. De paneeldeuren met zwart deurbeslag en houten vloer passen perfect in deze ambiance.

De eetkamer is een uitstekende plek om als gezin, met familie of vrienden te genieten van een heerlijk diner. De houten gebinten passen perfect bij de gestucte wanden, het plafond met stucwerk en de houten vloer.
Achter de trap is een werk-/muziekkamer die in verbinding staat met de zitkamer. Toen de woonboerderij nog een agrarische functie had fungeerde de zitkamer als keuken, ook wel ‘herd’ genoemd. De grote schouw met houtkachel is, geheel terecht, de blikvanger. Ook is aan deze zijde de opkamer met fraaie detailleringen; een uitstekende plek voor werk, hobby en als speelkamer van de kinderen. Onder de opkamer is de halfverdiepte kelder die vroeger gebruikt werd voor het bewaren van voedsel uit de eigen tuin.

In een woonboerderij boordevol originele details is de keuze voor een moderne keuken wellicht verrassend. Het resultaat is meer dan geslaagd; een matzwarte keuken met groot kookeiland, sierlijk opgebouwd rond één van de gebinten. Uiteraard is alle benodigde inbouwapparatuur van topkwaliteit. Deze keuken is ca 3 jaar geleden geplaatst.
Schuif de groene deur in de keuken open en loop de tweede hal in. Hieraan grenzen de kastenkamer, berging en een ruime slaapkamer met badkamer. U bevindt zich nu in het deel wat vroeger de kleine stal (schuur) was. Dit is nog te zien is aan het grote kozijn in de slaapkamer, op de plek waar vroeger de staldeuren waren. De aangrenzende badkamer is een luxe ruimte die een serene rust uitstraalt. Deze badkamer is ca 5 jaar geleden vernieuwd.

Eerste verdieping:
Via de dubbele trapopgang is de prachtige overloop van bijna 20 meter lang te bereiken. In het schuine dakvlak zijn geen ramen aangebracht maar door de vele ramen aan weerszijden van de binnendeuren valt veel licht naar binnen. Een geslaagde oplossing die het monumentale karakter van de woonboerderij niet aantast.
Op deze verdieping zijn vier slaapkamers, elk met zijn eigen karakter. Een van de slaapkamers bestaat uit twee aaneengesloten ruimtes met de sfeer van een tweepersoons bedstede. Naast de waskamer is de tweede slaapkamer, ingericht als kastenkamer. Aan de linkerzijde is de meest spectaculaire slaapkamer met de hoge sporenkap in het zicht.
Vanaf de overloop zijn de toiletruimte en badkamer te bereiken. In de badkamer zorgen het grote bad, de douche en dubbele wastafel voor alle benodigde comfort.

Zolder:
Boven een groot deel van de eerste verdieping is een bergzolder te bereiken vanaf de overloop.

Exterieur:
Deze weergaloze woonboerderij staat op maar liefst 7.150m2 eigen grond. De rondom gelegen tuin met hoge begroeiing en prachtige bomensingel waarborgt optimale privacy. Er is een afgesloten parkeerterrein met een elektrische poort die plaats kan bieden aan een 7-tal auto's.

Op het grote terras aan de achterzijde geniet u volop van de zon, rust, ruimte en het prachtige uitzicht naar de tuin. Er is een overdekt terras gebouwd en de oude waterput op het terras is behouden. U mag er ook nog een bijgebouw plaatsen van maximaal 90 m2.
De tuin met prachtige vijver, sierlijke bomen, kunst en meerdere terrassen is een plek om te ontsnappen aan de dagelijkse hectiek. Haal het hout voor de haard uit de houtopslag, pak een bijl om aanmaakhout te maken en geniet van de vele vogels die op deze prachtige plek verblijven. Voor kinderen en kleinkinderen is er een heerlijk stukje eigen bos om in te ravotten en hutten te bouwen.

Kortom... Ultiem woongeluk is binnen handbereik… in het mooie Budel, "The garden of Eindhoven"
Enkel een bezichtiging geeft u de juiste indruk van dit uitermate bijzondere object.

Bijzonderheden:
- Perceel 7150 m2, Woonoppervlakte 340 m2 plus een grote bergvliering van ca 100m2. Inhoud ca 1360 m3.
- Oorspronkelijk bouwjaar 1680, maar door de jaren heen, zeer goed onderhouden en op diverse punten gemoderniseerd.
- Het betreft een gemeentelijk monument, meer informatie over regelgeving met betrekking tot verbetering/verduurzaming van (gemeentelijke) monumenten vind u op:
- Energielabel E
- Er bestaat de mogelijkheid voor het creëeren van een vrijstaand bijgebouw (max 90 m2) en na verkrijging van een vergunning is het houden van een kleine B&B en/mantelzorg toegestaan.

----------------------------------------------

A late 17th century Brabant long-facade housebarn with unparalleled character in an amazing place on the border between the Netherlands and Belgium, in the outskirts of the Soerendonk, Gastel and Eindhoven triangle, also referred to as the "The garden of Eindhoven". Located near the Berg hamlet, this monumental farmhouse has no less than 7,150 m2 of private land, with lots of privacy, character and atmosphere. While retaining many original elements, this farmhouse has been converted into a house which truly feels homey. Here you can live, work from home, receive guests and allow children to have an amazing childhood.

Follow the street across the water from the Buulder Aa towards beautiful Budel. You can also choose the route in a northerly direction to Gastel. The supermarket, shops, schools and sports facilities are within easy reach. It is approximately a 10-minute drive to the on-ramp of the A2 motorway towards Eindhoven and Maastricht and Kempen Airport. The Tops stable is within reach and you live a stone's throw from Hamont-Achel in Belgium. On Sundays, you can get the tastiest croissants and fresh vlaaien (pies) there. Living on the edge of the forest, the Groote Heide and many charming villages around the municipality of Cranendonck, you could not wish for a more beautiful place. Within a 25-minute drive, you are either via the highway or via beautiful roads through the woods, without traffic jams at ASML and in Eindhoven.

Layout

Ground floor:
Admire the character and sheer beauty of this farmhouse and walk to the beautiful entrance. The guest toilet, cloakroom and dining room can be reached from the hall. The panel doors with black door fittings and wooden floor fit perfectly into this ambience.

The dining room is an excellent place to enjoy a delicious dinner with family or friends. The wooden trusses fit perfectly with the plastered walls, the stipple ceiling and the wooden floor.
Behind the stairs is a work/music room that is connected to the sitting room. When the farmhouse still had an agricultural function, the sitting room functioned as a kitchen, also known as a 'herd' (type of hearth). The large fireplace with wood stove is, quite rightly, the eye-catcher. Also on this side is the upstairs room with beautiful details; an excellent place for work, hobby and as a children's playroom. Below the upstairs room is the semi-sunken cellar that was formerly used for storing food from the owners' garden.

In a farmhouse full of original details, the choice for a modern kitchen may be surprising. The result is more than successful; a matte black kitchen with a large cooking island, gracefully built around one of the trusses. Of course, all necessary built-in appliances are of top quality. This kitchen was installed about 3 years ago.
Slide open the green door in the kitchen and walk into the second hall. Adjacent to this is the closet room, storage room and a spacious bedroom with bathroom. You are now in the part that used to be the small stable (barn). This can still be noticed by the large window frame in the bedroom, which is where the stable doors used to be. The adjoining bathroom is a luxurious space that evokes a serene tranquillity. This bathroom was renovated about 5 years ago.

First floor:
The beautiful landing of almost 20 metres long can be reached via the double staircase. There are no windows in the sloped roof, but the many windows on either side of the interior doors allow a lot of light to enter. A successful solution that has not affected the monumental character of the farmhouse.
On this floor are four bedrooms, each with its own character. One of the bedrooms consists of two connected rooms with the atmosphere of a double alcove bed. Next to the laundry room is the second bedroom, furnished as a closet room. On the left is the most spectacular bedroom with the high rafter in view.
The toilet and bathroom can be reached from the landing. In the bathroom, the large bath, shower and double sink provide all the necessary comfort.

Attic:
Above a large part of the first floor is a storage attic accessible from the landing.

Exterior:
This incomparable farmhouse stands on no less than 7,150 m2 of private land. The surrounding garden with high vegetation and beautiful trees ensures optimal privacy. There is a closed car park with an electric gate that can accommodate 7 cars.

On the large terrace at the rear, you can fully enjoy the sun, peace, space and the beautiful view of the garden. A covered terrace has been built and the old well on the terrace has been preserved. You are also free to place an additional outbuilding with a maximum of 90 m2.
The garden with a beautiful pond, graceful trees, art and several terraces is a great place to escape the daily commotion. Grab the wood for the fireplace from the wood storage, grab an axe to make kindling and enjoy the company of the many birds that reside in this beautiful place. There is a lovely piece of private forest for children and grandchildren to build huts and frolic in and build huts.

In short... Ultimate living happiness is within reach... in beautiful Budel, "The garden of Eindhoven"

A mere viewing will give you the right impression of this extremely special object.

Specifications:
- Plot 7150 m2, Living area 340 m2 plus a large attic of approx 100 m2. Volume approx 1360 m3
- Originally built in 1680, but very well maintained and modernised on various points over the years
- It concerns a municipal monument, more information about regulations regarding improvement/preservation of (municipal) monuments can be found at:
- Energy label E
- There is the possibility to create a detached outbuilding (max 90 m2) and after obtaining a permit, keeping a small B&B and/or informal care is allowed

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 1,250,000 kosten koper
Asking price per m²
€ 3,676
Listed since
5 months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Kind of house
Converted farmhouse, detached residential property
Building type
Resale property
Year of construction
1680
Specific
Monumental building
Type of roof
Combination roof covered with roof tiles and cane

Surface areas and volume

Areas
Living area
340 m²
Other space inside the building
34 m²
Exterior space attached to the building
20 m²
Plot size
7,150 m²
Volume in cubic meters
1,360 m³

Layout

Number of rooms
11 rooms (7 bedrooms)
Number of bath rooms
2 bathrooms and 2 separate toilets
Bathroom facilities
Bath, shower and toilet
Number of stories
2 stories and a attic
Facilities
Skylight, optical fibre, mechanical ventilation, passive ventilation system, flue and TV via cable

Energy

Energy label
E What does this mean?
Insulation
Roof insulation and partly double glazed
Heating
CH boiler
Hot water
CH boiler and electrical boiler
CH boiler
NEFIT Ecomline HR (gas-fired combination boiler from 2002, in ownership)

Cadastral data

BUDEL H 191
Cadastral map
Area
1.550 m²
Ownership situation
Full ownership
BUDEL H 197
Area
5.600 m²
Ownership situation
Full ownership

Exterior space

Location
Alongside a quiet road and unobstructed surrounding view
Garden
Surrounded by garden

Storage space

Shed / storage
Detached wooden storage
Facilities
Electricity

Garage

Type of garage
Possibility for garage and parking place

Parking

Type of parking facilities
Parking on private property

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.

Berg 15

€ 1,250,000 k.k.