Brouwersgracht 230 A-17 1013 HE Amsterdam

€ 125,000 k.k.

Description

Parkeerplaats beschikbaar in het complex “De Blaauwe Burgt” aan de Brouwersgracht 230 A.
De parkeerplaats is gelegen midden in het centrum op de Amsterdamse grachten op loopafstand van de Noordermarkt en centraal station.

Het gaat om een hoek-parkeervak in een afgesloten parkeergarage met elektrische deur.

Bijzonderheden:
- Overdekte parkeerplaats;
- Ideale ligging midden in het centrum;
- Zeer goed bereikbaar middels de S103;
- Ventilatiesysteem;
- Elektra aanwezig;
- Verlichting.

Bereikbaarheid
De parkeergarage gelegen op de Brouwersgracht is goed bereikbaar, middels de S103 bent u binnen 10 minuten op de ringweg A-10.

Eigendomssituatie
Het object is gelegen op eigen grond.

Vereniging van Eigenaren
De bijdrage voor de vereniging van Eigenaren bedragen €45,87 per parkeerplaats.

Aanvaarding
In overleg

Notaris
Voorkeur gaat uit naar een notariskantoor in Amsterdam.

Vraagprijs
€ 125.000,- = k.k. (zegge: honderdvijfentwintigduizend euro kosten koper).

Voorbehoud
Verkoop geschiedt onder voorbehoud gunning eigenaar/verkoper.

Booij Makelaardij o.z. bv geeft hierbij te kennen dat:
1. de bijzonderheden slechts zijn weergegeven als een algemene beschrijving die dient als leidraad voor potentiële kopers / huurders en niet dient te worden beschouwd als een offerte of contract, of onderdeel daarvan;
2. alle beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde vergunningen en alle overige bijzonderheden te goeder trouw zijn verstrekt en geacht worden correct te zijn, doch dat potentiële kopers / huurders zich er niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar zichzelf van de juistheid ervan dienen te overtuigen door middel van inspectie of anderszins;
3. geen enkele medewerker van Booij Makelaardij gemachtigd is met betrekking tot deze onroerende zaak een opgave te doen of garantie te verstrekken;
4. op geen enkele wijze gegevens uit het informatiepakket mogen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Booij Makelaardij. De gegevens uit het informatiepakket dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld;
5. alle tussen (potentiële) kopers / huurders en Booij Makelaardij aan onderhavige verkoop / verhuur gerelateerde activiteiten geschieden onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door verkoper / verhuurder of haar directie.

De onderliggende informatie en de informatie die u, al dan niet via uw makelaar/adviseur, uit advertenties etc., heeft verkregen, behelst uitsluitend een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan dus nimmer als een aanbod van de zijde van de verkoper beschouwd worden.

Features

Transfer of ownership

Asking price
€ 125,000 kosten koper
Service charges
€ 46 per month
Listed since
6+ months
Status
Available
Acceptance
Available in consultation

Construction

Type of parking facilities
Parking place
Building type
Resale property

Layout

Capacity
1

Cadastral data

AMSTERDAM L 8126
Cadastral map
Ownership situation
Full ownership