• Rented

Duitslandlaan 520 2711 BN Zoetermeer

Hightlighted features

  • 32 m² living area
Map
€ 679 p/mo.

Rental history

Listed since
November 17, 2022
Date of rental
December 1, 2022
Term
14 days

Description

(NL) Op een toplocatie in Zoetermeer mogen wij studio's en tweekamer appartementen aanbieden voor de verhuur. Dit appartementencomplex biedt ruimte voor 47 woningen en is direct in het centrum en nabij de A12 gelegen.

Deze studio heeft is gelegen op de derde verdieping en heeft een oppervlakte van ca. 32 m². De woning heeft een hoog afwerkingsniveau en is voorzien van luxe vloerafwerking, moderne keuken met inbouwapparatuur en gordijnen. Ook beschikte de woning over een overdekt balkon. Naast dit alles beschikt het complex over een groot gemeenschappelijk dakterras van ca. 90 m² dat is voorzien van meubilering. Een beveiligde fietsenstalling en gemeenschappelijke gym maken dit complex compleet.

Bijzonderheden Duitslandlaan 520
- Beschikbaar per 1 december 2022
- Studio (geen separate slaapkamer)
- Woonoppervlakte ca. 32 m²
- Gelegen op de derde verdieping
- Overdekt privé balkon
- Gemeenschappelijk dakterras aanwezig
- Complex is voorzien van een eigen gym waar iedere bewoner gebruik van mag maken

Inkomensrichtlijnen
- Om in aanmerking te komen voor deze woning worden er inkomensrichtlijnen gehanteerd. Het bruto maandsalaris dient minimaal 3,5 keer de vermelde huurprijs te zijn
- Er wordt een waarborgsom van 1 keer de huurprijs gevraagd. Bij zelfstandig ondernemerschap vragen wij een waarborgsom van 3 keer de huurprijs
- Ben je een zelfstandig ondernemer, gepensioneerd of wens je meer informatie over de inkomensrichtlijnen? Ga dan voor meer informatie naar onze website: vanderlinden.nl/woning-huren/faq

Goed om te weten
- Om in aanmerking te komen voor deze woning dient er een huisvestingsvergunning voorhanden te zijn. Zonder huisvestingsvergunning is het huren van deze woning niet mogelijk. Een huisvestingsvergunning kan aangevraagd worden bij de gemeente
- Een huurovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal 12 maanden. Korter huren is geen optie. Na 12 maanden is de huurovereenkomst maandelijks opzegbaar met inachtneming van de gestelde opzegtermijn
- Getoonde foto's dienen als voorbeeld en zijn niet van de woning zelf

Unieke bewoners-app
In samenwerking met een online platform (geschikt voor elke mobiele telefoon) maakt dit gebouw gebruik van een unieke bewoners-app! Dit is een veilige online omgeving waarvoor alleen bewoners van dit gebouw worden uitgenodigd. Via de app leer je snel nieuwe buren kennen, vind je een zoekgeraakt pakketje makkelijk terug, kan je direct service- en reparatieverzoeken melden bij Van der Linden en ontvang je updates over de belangrijkste (onderhouds-)activiteiten in het gebouw.

Ben je enthousiast geworden over deze woning en voldoe je aan de inkomensrichtlijnen? Kijk dan op vanderlinden.nl/woning-huren om je direct digitaal in te schrijven als woningzoekende.

Alle informatie met betrekking tot de woning is met zorg samengesteld. Deze is echter indicatief en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

(EN) At a prime location in Zoetermeer, we may offer studios and two-bedroom apartments for rent. This apartment complex offers space for 47 units and is located directly in the city center and near the A12 motorway.

This studio has is located on the third floor and has an area of approximately 32 m². The property has a high level of finishing and features luxury floor finishes, modern kitchen with built-in appliances and curtains. The apartment also had a covered balcony. In addition to all this, the complex has a large communal roof terrace of approx. 90 m² equipped with furniture. A secure bicycle storage and communal gym complete this complex.

Details Duitslandlaan 520
- Available on December 1, 2022
- Studio (no separate bedroom)
- Living area approx. 32 m²
- Located on the third floor
- Private covered balcony
- Communal roof terrace
- Complex has its own gym which every resident is allowed to use

Income guidelines
- Income guidelines are used to qualify for this property. The gross monthly salary must be at least 3.5 times the listed rent
- A security deposit of 1 times the rent is required. If you are self-employed, we require a deposit of 3 times the rent.
- Are you self-employed, retired or want more information about the income guidelines? Please visit our website for more information: vanderlinden.nl/woning-huren/faq

Good to know
- In order to qualify for this property, a housing permit must be available. Without a housing permit, renting this property is not possible. A housing permit can be applied for at the municipality.
- A rental agreement is entered into for a minimum of 12 months. Renting for a shorter period is not an option. After 12 months, the rental agreement can be terminated on a monthly basis, subject to the specified notice period.
- Photos shown serve as examples and are not of the property itself

Unique resident app
In cooperation with an online platform (suitable for any cell phone), this building uses a unique resident app! This is a secure online environment to which only residents of this building are invited. Through the app you can quickly get to know new neighbors, find a lost package easily, report service and repair requests directly to Van der Linden and receive updates on the most important (maintenance) activities in the building.

Got excited about this property and meet the income guidelines? Then visit vanderlinden.nl/woning-huren to immediately register digitally as a house seeker.

All information regarding the property has been compiled with care. However, it is indicative and no rights can be derived from it.

Features

Transfer of ownership

Last rental price
€ 679 per month (excluding service charges à € 132,00 p/mo.)
Deposit
€ 811 one-off
Rental agreement
Indefinite duration
Status
Rented

Construction

Type apartment
Apartment with shared street entrance
Building type
Resale property
Construction period
2011-2020

Surface areas and volume

Areas
Living area
32 m²
Exterior space attached to the building
3 m²
Volume in cubic meters
83 m³

Layout

Number of rooms
1 room
Number of stories
1 story

Energy

Energy label
C What does this mean?

VVE (Owners Association) checklist

Registration with KvK
No
Annual meeting
No
Periodic contribution
No
Reserve fund present
No
Maintenance plan
No
Building insurance
No

Involved real estate agent

Map

Map is loading...

Cadastral boundaries Buildings

Travel time

See how long it takes you to travel from this house to for example your work or family.