Prinsengracht 416 PP 1016 JC Amsterdam

  • Rented
€ 400 p/mo.

Description

Parkeerplaats beschikbaar in het complex “Princenraem” aan de Raamstraat.

De parkeerplaats is gelegen midden in het centrum op de Amsterdamse grachten op loopafstand van het Leidseplein en de S100.

Het gaat om een privé-parkeervak (geen parkeerlift) in een afgesloten parkeergarage met elektrische deur.

Bijzonderheden:
- Overdekte parkeerplaats;
- Ventilatiesysteem;
- Elektra aanwezig;
- Verlichting.
- Ideale ligging midden in het centrum.

Aanvaarding
In overleg.

Huurprijs
€ 400,- per maand (zegge: vierhonderd euro)

Voorbehoud
Verhuur geschiedt onder voorbehoud gunning eigenaar.

Booij Makelaardij o.z. bv geeft hierbij te kennen dat:
1. de bijzonderheden slechts zijn weergegeven als een algemene beschrijving die dient als leidraad voor potentiële kopers / huurders en niet dient te worden beschouwd als een offerte of contract, of onderdeel daarvan;
2. alle beschrijvingen, afmetingen, verwijzingen naar bouwkundige staat en de voor de inbezitneming en het gebruik benodigde vergunningen en alle overige bijzonderheden te goeder trouw zijn verstrekt en geacht worden correct te zijn, doch dat potentiële kopers / huurders zich er niet op kunnen beroepen als verklaringen voor waar maar zichzelf van de juistheid ervan dienen te overtuigen door middel van inspectie of anderszins;
3. geen enkele medewerker van Booij Makelaardij gemachtigd is met betrekking tot deze onroerende zaak een opgave te doen of garantie te verstrekken;
4. op geen enkele wijze gegevens uit het informatiepakket mogen worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Booij Makelaardij. De gegevens uit het informatiepakket dienen strikt vertrouwelijk te worden behandeld;
5. alle tussen (potentiële) kopers / huurders en Booij Makelaardij aan onderhavige verkoop / verhuur gerelateerde activiteiten geschieden onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring door verkoper / verhuurder of haar directie.

De onderliggende informatie en de informatie die u, al dan niet via uw makelaar/adviseur, uit advertenties etc., heeft verkregen, behelst uitsluitend een uitnodiging tot het doen van een aanbod en kan dus nimmer als een aanbod van de zijde van de verkoper beschouwd worden.

Features

Transfer of ownership

Last rental price
€ 400 per month (none service charges)
Deposit
€ 400 one-off
Rental agreement
Temporary rent
Status
Rented

Construction

Type of parking facilities
Parking place
Building type
Resale property

Layout

Capacity
1